IV Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki pod honorowym patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Finanse i gospodarka

7 listopada 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się IV Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki. Wezmą w nim udział przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organów i instytucji państwowych. Tegoroczne spotkanie, zatytułowane "Kultura Compliance w Polsce i w Niemczech.

7 listopada 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się IV Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki. Wezmą w nim udział przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz organów i instytucji państwowych. Tegoroczne spotkanie, zatytułowane "Kultura Compliance w Polsce i w Niemczech.

Tax Compliance, Export Compliance, nowoczesne metody i modele Compliance“, ma pomóc w wypracowaniu wspólnych, nowoczesnych standardów w europejskim prawie gospodarczym. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

Odbywające się od czterech lat Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki pełni funkcję platformy dyskusyjnej, umożliwiającej porozumienie polskich i niemieckich przedstawicieli świata nauki, biznesu i instytucji państwowych. To okazja do poznania systemów prawa gospodarczego obu krajów oraz przestrzeń do rozmów na temat możliwych sposobów zwiększania obrotu gospodarczego. Ważną częścią corocznych spotkań jest Compliance, czyli zespół procedur i systemów, których zadaniem jest zapobieganie wystąpieniu ryzyka natury prawnej.

Tegoroczne forum zostało podzielone na trzy bloki tematyczne: Tax Compliance, Compliance w handlu globalnym oraz Kultura Compliance Made in Poland. Jednym z podejmowanych zagadnień będzie opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych w Polsce. Wykład na ten temat wygłosi m.in. Leszek Sroczyński - Sekretarz Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

131106.soczylski.leszek.01.150x224"Kwestie związane ze zmianą w przepisach dotyczących spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz plany objęcia ich podatkiem CIT budzą wiele emocji, zarówno wśród przedsiębiorców, jak i doradców podatkowych. Wiele osób poszukuje informacji na ten temat, a forum jest doskonałym miejscem do wymiany opinii przedstawicieli różnych środowisk o planowanych zmianach" - powiedział Leszek Sroczyński, dodając: "Doradcy podatkowi doskonale rozumieją znaczenie Compliance dla rozwoju organizacji i przedsiębiorstw, dlatego chętnie wezmą udział w spotkaniu, a Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła je swoim patronatem".

Pierwsze Polsko-Niemieckie Forum Prawa i Gospodarki odbyło się 4 listopada 2010 r. w Warszawie. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą cyklicznych spotkań jest prof. Bartosz Makowicz, Kierownik Katedry Polskiego Prawa Publicznego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Ponadto w organizację tegorocznego forum włączyły się: Szkoła Główna Handlowa, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Prawników. Oprócz Krajowej Rady Doradców Podatkowych, patronat nad wydarzeniem objęli m.in.: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych (Deutscher Steuerberater-Verband).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszystkie wykłady będą tłumaczone symultanicznie na języki polski i niemiecki.  Więcej informacji na stronie forum:
http://pl.fowirt.org/

Źródło: Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP)

Udostępnij artykuł: