IV Smart Communications & Technology Forum

Finanse i gospodarka

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji "Smart Communications & Technology Forum", które odbędzie się 18 września 2014 roku w hotelu Mariott w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Center for Business Education.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji "Smart Communications & Technology Forum", które odbędzie się 18 września 2014 roku w hotelu Mariott w Warszawie. Organizatorem przedsięwzięcia jest Center for Business Education.

Forum to cyklicznie odbywające się w Polsce wydarzenie w całości poświęcone tematyce szeroko pojętego smart grids i smart metering. W ramach programu odbędą się dwa osobne bloki tematyczne "Smart grid" w całości poświęcony problematyce efektywnego zaradzania siecią, jej automatyzacji, nowinkom technologicznym oraz rozwiązania łączącym systemy smart grid z OZE i źródłami rozproszonymi oraz "Smart metering" skupiający się na kwestiach technologicznych inteligentnego opomiarowania (energii, gazu, wody itp). oraz zarządzania popytem i relacją z konsumentem.

Program forum znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
http://cbepolska.pl/pl/iv-smart-communications-technology-forum.html?start=3

Więcej informacji na stronie
http://cbepolska.pl/pl/iv-smart-communications-technology-forum.html

PARP jest patronem wydarzenia.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: