Iwona Beata Duda

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie oraz Studium dla Doradcy Inwestycyjnego - Analityka Papierów Wartościowych Międzynarodowej Szkoły Zarządzania (Akademii Leona Koźmińskiego). Od ponad 20lat związana zawodowo z rynkiem finansowym. Odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wcześniej Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.

W latach 2006-2008 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. W 2006 roku jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw organizacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dokonała strukturalnego i funkcjonalnego połączenia nadzorów sprawowanych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, organizując UKNF.

Pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych w Ministerstwie Finansów.

Od 1998 do 2005 Dyrektor w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

W latach 90-tych pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Długu Publicznego, a także w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej jako Wicedyrektor Departamentu Pomocy Zagranicznej, Funduszy i Programów Wspólnotowych.

Pracowała również w Narodowym Banku Polskim, jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako: Członek Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, Członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zastępca Członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy NPB.

Była również członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Finansów ds. nadawania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ponadto pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej AUTOSAN sp. z o.o. grupa PGZ, wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Konińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. w Koninie, członka Rady Nadzorczej w Górniczych Zakładach Dolomitowych S.A. w Siewierzu.

Odbyła szereg kursów i szkoleń z zakresu rynku bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego oraz menedżerskich, m.in.: kurs maklera papierów wartościowych, kurs dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego, szkolenie z planowania strategicznego (Queens University, Kanada).

Absolwentka zawodowych staży zagranicznych w USA: „Pension law & Investigative techniques” – The United States Department of Labor, The Pension & Welfare Benefits Administration w Bostonie, “The pension system in the United States of America”– Washington D.C. i Boston, a także staży w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

W Banku Ochrony Środowiska S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni od lutego 2018 r.

Według złożonego oświadczenia p. Iwona Duda, poza wyżej wskazaną działalnością:

  • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
  • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
  • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
  • nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: