Iwona Duda będzie kierować PKO BP

Kadry

Rada nadzorcza PKO BP powołała Iwonę Dudę na stanowisko wiceprezesa banku i powierzyła jej kierowanie pracami zarządu. Duda zrezygnowała jednocześnie z funkcji prezesa Alior Banku. Do zarządu PKO BP, na stanowisko wiceprezesa, powołany został również Wojciech Iwanicki - podał PKO BP.

Iwona Duda, Fot. MF BANK

Rada nadzorcza PKO BP powołała Iwonę Dudę na stanowisko wiceprezesa banku i powierzyła jej kierowanie pracami zarządu. Duda zrezygnowała jednocześnie z funkcji prezesa Alior Banku. Do zarządu PKO BP, na stanowisko wiceprezesa, powołany został również Wojciech Iwanicki - podał PKO BP.

Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego Iwona Duda ma zostać prezesem PKO BP. Duda dołączy do zarządu banku 23 października.

Duda zrezygnowała w czwartek z funkcji prezesa Alior Banku z dniem 22 października, jak podał Alior.

Wojciech Iwanicki, drugi nowy wiceprezes PKO BP, od 2017 roku był związany z Grupą PZU, gdzie pełnił funkcję dyrektora biura administracji.

Jan Emeryk Rościszewski złożył w czwartek rezygnację z funkcji prezesa PKO BP.

Rada nadzorcza banku odwołała ponadto z zarządu wiceprezesów Rafała Antczaka i Jakuba Papierskiego, odpowiedzialnych odpowiednio za bankowość przedsiębiorstw oraz bankowość inwestycyjną.

Iwona Duda jest od ponad 20 lat związana z rynkiem finansowym. Obecna prezes Alior Banku poprzednie pełniła funkcję doradcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Pracowała także jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

Wcześniej jako Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów tworzyła Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który powstał z połączenia Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych Komisją Papierów Wartościowych i Giełd.

W latach 2006-2008 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Od 1998 do 2005 r. jako dyrektor departamentu tworzyła i nadzorowała rozwiązania w zakresie III filara systemu emerytalnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nadzorowała rynek pośredników ubezpieczeniowych.

Wcześniej zajmowała się zagadnieniami długu publicznego w Ministerstwie Finansów oraz była związana z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU SA.

Z wykształcenia jest ekonomistką. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończyła również Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego.

Jest autorką publikacji eksperckich poświęconych rynkowi finansowemu oraz systemowi emerytalnemu. Odbyła szereg zawodowych staży zagranicznych w USA oraz w organach administracji centralnej i rządowej w Niemczech.

W wywiadzie jakiego udzieliła Miesięcznikowi Finansowemu BANK, w czerwcu tego roku oceniając polski sektor bankowy stwierdziła:

„Mówiąc o nowoczesnych technologiach, warto zauważyć, że banki mają przewagę nad innymi sektorami, w tym koncernami technologicznymi. Tą przewagą jest duże społeczne zaufanie. Klienci powierzają nam swoje pieniądze, wierząc, że są one u nas bezpieczne. To poczucie bezpieczeństwa wzmacniane jest nie tylko przez tradycyjną rolę sektora bankowego, ale także regulacje prawne oraz coraz bardziej skuteczne wewnętrzne procesy.”

Udostępnij artykuł: