Iwona Sroka na czele Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Kadry

19 marca 2013 roku na zebraniu Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, została jednogłośnie wybrana nową Przewodniczącą Rady. W skład Rady został również przyjęty Paweł Zylm, Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. i Aspiro S.A.

19 marca 2013 roku na zebraniu Rady Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, została jednogłośnie wybrana nową Przewodniczącą Rady. W skład Rady został również przyjęty Paweł Zylm, Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. i Aspiro S.A.

Iwona Sroka zastąpiła na tym stanowisku Anetę Podymę, która złożyła rezygnację z pełnionej dotąd funkcji, jednak nadal będzie uczestniczyć w pracach Rady.

Nowa Przewodnicząca Rady cieszy się autorytetem w środowisku biznesowym i jest znana ze swojego zaangażowania w działalność społeczną, szczególnie w obszarze edukacji. Pełni funkcję Prezes Zarządu dwóch kluczowych instytucji rynku kapitałowego: centralnego depozytu papierów wartościowych (KDPW) oraz izby rozliczeniowej (KDPW_CCP). Za swoją pracę zdobyła wiele wyróżnień i nagród w rankingach i konkursach menedżerskich, m.in. "Kobiety Finansów" (2013, "Wprost"), "50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce" (2011-2013, "Home & Market"), "Perły Polskiego Biznesu" (2010-2012, "Gazeta Finansowa").

Iwona Sroka jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Obecnie pracuje również jako adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - prowadzi autorskie wykłady z zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych, instrumentów zarządzania ryzykiem, relacji inwestorskich oraz etyki w biznesie. Wykłada również na Studiach Executive MBA przy Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Przewodniczenie Radzie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości to dla mnie zaszczyt i wielkie wyróżnienie oraz duża satysfakcja zawodowa. Od wielu lat aktywnie angażuję się w działalność edukacyjną na polskim rynku finansowym, a kierowane przeze mnie instytucje dużą wagę przywiązują do wspierania inicjatyw rozwijających świadomość ekonomiczną społeczeństwa. Programy realizowane przez Fundację doskonale wpisują się w tę misję i moje osobiste przekonania - pozwalają lepiej zrozumieć zasady ekonomii i funkcjonowania biznesu, przygotowują młodzież do wejścia na rynek pracy, uczą także praktycznego obycia w świecie finansów - mówi Iwona Sroka.

zylm.pawel.02.500x333W skład Rady Fundacji został również przyjęty Paweł Zylm, Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A., BRE Ubezpieczenia sp. z o.o. i Aspiro S.A. Nowy członek Rady od ponad 10 lat związany jest z branżą ubezpieczeniową. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczeń direct w Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz Członka Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W listopadzie 2010 roku został uhonorowany odznaką "Zasłużeni dla Ubezpieczeń" przez Polską Izbę Ubezpieczeń za działania w kierunku rozwoju rynku direct i popularyzacji nowoczesnych rozwiązań w sprzedaży ubezpieczeń.

źródło: Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Udostępnij artykuł: