IX Kongres Rynku Instrumentów Pochodnych

Rynek

Otwierając Kongres Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich zwrócił uwagę, że przed instytucjami finansowymi i klientami staną nowe wyzwania związane z Brexitem. Różne w zależności od tego jakie rozwiązania będą ostatecznie przyjęte w podpisanym porozumieniu. ZBP przygotowuje w związku z tym odpowiednie opracowanie dla banków. Przypomniał o kwestii systemu benchmarków na rynku naszym np. WIBOR i na rynku europejskim. Jego zdaniem potrzebna jest też budowa nowego systemu sprawozdawczości w Polsce. Martwi, że są zamykane kolejne platformy wymiany poglądów strony rządowej i przedstawicielstw przedsiębiorców. W naszym kraju nadal czekamy na uregulowania w zakresie bankowości hipotecznej i listów zastawnych. Czas by to zmienić.

Fot. Bohdan Szafrański

Otwierając Kongres Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich zwrócił uwagę, że przed instytucjami finansowymi i klientami staną nowe wyzwania związane z Brexitem. Różne w zależności od tego jakie rozwiązania będą ostatecznie przyjęte w podpisanym porozumieniu. ZBP przygotowuje w związku z tym odpowiednie opracowanie dla banków. Przypomniał o kwestii systemu benchmarków na rynku naszym np. WIBOR i na rynku europejskim. Jego zdaniem potrzebna jest też budowa nowego systemu sprawozdawczości w Polsce. Martwi, że są zamykane kolejne platformy wymiany poglądów strony rządowej i przedstawicielstw przedsiębiorców. W naszym kraju nadal czekamy na uregulowania w zakresie bankowości hipotecznej i listów zastawnych. Czas by to zmienić.

Krzysztof Pietraszkiewicz: przed instytucjami finansowymi i klientami staną nowe wyzwania związane z Brexitem

Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego omówił Marcin Obroniecki, dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Prace nad Strategią cały czas jeszcze trwają. Jak stwierdził, trzeba spojrzeć na stronę finansowania polskich przedsiębiorstw. W naszym regionie w porównaniu do modelu anglosaskiego w finansowaniu firm dominuje kredyt. Warto jednak by mocne były oba te systemy, czyli kredyty bankowe i inne formy finansowania. Głównym celem Programu jest wzrost dochodów mieszkańców naszego kraju oraz dywersyfikacja finansowania i obniżenie jego kosztów. Chodzi też o zwiększenie udziału oszczędności w gospodarce. Przedstawił rozważane zmiany regulacyjne. Na przykład możliwość składania prospektów emisyjnych w języku angielskim, jednolita licencja bankowa czy też w zakresie rozwiązań FinTech-owych i automatyzacja procesów. Do końca listopada tego roku projekt strategii powinien być przyjęty i trafić do konsultacji społecznych. Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską.O zastosowaniu sztucznej inteligencji we wdrożeniu nowych regulacji dotyczących benchmarków w kolejnym wystąpieniu mówił Bartosz Ficak, główny specjalista, KPMG w Polsce. Przedstawił działające narzędzie, jeszcze nie wykorzystywane w Polsce. Zwrócił uwagę na występujące próby manipulacji benchmarkami. Omówił BMR oraz Kodeks Postępowania i wymogi benchmarków. Na przykład dotyczące powiązanie wynagrodzeń pracowników i kwotowanych stawek itp. Jak stwierdził, wszystkie banki przeszły atesty z wynikiem pozytywnym. Jak stwierdził, nowe projektowane standardy stawek referencyjnych mają być oparte na stawkach transakcyjnych.O Brexicie i związanym z tym problemach mówili Peter Werner, Senior Director i Fiona Taylor, Director w ISDA. Fiona Taylor wspomniała między innymi związane z EMIR (ang. European Market Infrastructure Regulation), czyli rozporządzeniem unijnym nakładającym na przedsiębiorców będących kontrahentami finansowymi jak i niefinansowymi szereg obowiązków związanych z zawieraniem transakcji pochodnych, zwłaszcza transakcji zawieranych na rynku OTC. Warto przypomnieć, że EMIR wszedł w życie 16 sierpnia 2012 r. Szczególnie ważne jest jak mogą wyglądać kontynuacja kontraktów. Mówiono też o wpływie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na zapisy Umowy Głównej – ISDA.

 
Udostępnij artykuł: