Izabela Lubczyńska

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Idea Bank

Członek Rady Nadzorczej Idea Bank

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, który ukończyła, otrzymując tytuł magistra filologii polskiej. Ukończyła również zarządzanie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka studiów MBA, studiów podyplomowych w zakresie analizy finansowej i zarządzania wynikami oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Od 2004 roku związana z Getin Holding – początkowo jako Kierownik Biura Zarządu, a w latach 2007 – 2012 Kierownik Biura Rady Nadzorczej. W latach 2013–2014 była Dyrektorem Zarządzającym Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej, a od 2014 roku jest Członkiem Zarządu Getin Holding.

Źródło: Idea Bank
Udostępnij artykuł: