Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami: nowa strona internetowa i odświeżone logo

Z rynku

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wciąż się rozwija się i po jubileuszowym, 20-tym roku swojej działalności przedstawia nowy, nowocześniejszy serwis internetowy, któremu towarzyszy również lekko zmodyfikowany znak graficzny.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - Logo
Źródło: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wciąż się rozwija się i po jubileuszowym, 20-tym roku swojej działalności przedstawia nowy, nowocześniejszy serwis internetowy, któremu towarzyszy również lekko zmodyfikowany znak graficzny.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przedstawia nowy, nowocześniejszy serwis internetowy, któremu towarzyszy również lekko zmodyfikowany znak graficzny #IZFiA

Początek roku przyniósł wizualne zmiany dla organizacji samorządowej funduszy inwestycyjnych. W styczniu uruchomiono nową wersję serwisu internetowego www.izfa.pl. Nowa witryna została zbudowana zgodnie z aktualnymi trendami w zakresie tworzenia stron internetowych, zarówno na płaszczyźnie graficznej jak i funkcjonalnej.„Nowy serwis to wynik zmian, jakie nastąpiły w działalności naszej instytucji” – mówi prof. Marcin Dyl, prezes zarządu Izby. „Zrzeszamy więcej podmiotów, intensywniej pracujemy w zespołach roboczych, mocno rozwinęliśmy ofertę szkoleniową, a także angażujemy się w kolejne ciekawe konferencje. Realizujemy też nowe projekty multimedialne, które cieszą się  zainteresowaniem i uznaniem rynku, inwestujemy w e-learning. Nowa strona umożliwia naszym gościom szybsze dotarcie do interesujących informacji oraz uczestnictwo w ważnych dla branży wydarzeniach, zaś naszym członkom oferuje zamkniętą platformę komunikacyjną, gdzie po zalogowaniu mają dostęp do bieżących informacji nad pracami Izby”  - dodaje Marcin Dyl.

Większa aktywność Izby

Większa aktywność Izby, a przy tym obecna rozpoznawalność znalazły też odzwierciedlenie na poziomie wizualnym, w nowym, odświeżonym znaku graficznym IZFiA. Logo nadal posiada zwięzłą, prostą formę oraz dwubarwną kolorystykę, zmieniono jedynie nieznacznie proporcje, co dodało znakowi stabilności i mocy. Nowy logotyp zyskał lepszą czytelność oraz umocnił postrzeganie Izby jako profesjonalnej i godnej zaufania instytucji. Jest to wynikiem pracy zespołu IZFiA nad kształtowaniem wizerunku organizacji i budowaniem jej pozycji w świadomości społecznej.„Wszystkie wprowadzone zmiany w dalszym ciągu pozwalają realizować postawione przez nas cele oraz godnie reprezentować organizację. Chcemy nadal budować reputację naszej marki i cieszyć się szacunkiem instytucji, z którymi współpracujemy przy wypełnianiu naszej misji ”- podsumowuje prezes IZFiA.

Źródło: IZFiA

 
Udostępnij artykuł: