Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami powiększa skład Zarządu i Rady

Kadry

Walne zgromadzenie członków (WZC) zwołane na wniosek Rady IZFiA w dniu 29 sierpnia 2019 r. przyjęło uchwałę zmieniającą statut i regulaminy wewnętrzne Izby poprzez dopuszczenie możliwości wyboru przez (WZC) Zarządu w składzie dwuosobowym oraz zwiększenia składu Rady Izby do maksymalnie 8 członków. Jednocześnie Walne zgromadzenie dokonało wyboru uzupełniającego do Rady oraz Zarządu IZFiA.

Małgorzata Rusewicz
Małgorzata Rusewicz Fot. Materiały prasowe IGTE

Walne zgromadzenie członków (WZC) zwołane na wniosek Rady IZFiA w dniu 29 sierpnia 2019 r. przyjęło uchwałę zmieniającą statut i regulaminy wewnętrzne Izby poprzez dopuszczenie możliwości wyboru przez (WZC) Zarządu w składzie dwuosobowym oraz zwiększenia składu Rady Izby do maksymalnie 8 członków. Jednocześnie Walne zgromadzenie dokonało wyboru uzupełniającego do Rady oraz Zarządu IZFiA.

Podczas WZ wybrano Małgorzatę Rusewicz, prezes @_IGTE na członka Zarządu #IZFiA. Kolejnym członkiem Rady Izby została Ewa Małyszko, prezes Zarządu #PFRTFI

Podczas WZ wybrano panią Małgorzatę Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych na członka Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Kolejnym zaś członkiem Rady Izby została pani Ewa Małyszko, prezes Zarządu PFR TFI SA.Pani Małgorzata Rusewicz posiada duże doświadczenie w zakresie organizacji biznesowych i samorządowych rynku kapitałowego. Z wykształcenia prawnik, ukończyła również podyplomowe studia z zakresu ubezpieczeń w SGH. Współpracowała z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Komisją Europejską jako ekspert z zakresu rynku pracy oraz prawa ubezpieczeniowego. W latach 2005-2007 była związana z Uniwersytetem w Gandawie, gdzie uczestniczyła w programie Training and Reporting on European Social Security. W latach 2007-2012 w Konfederacji Lewiatan pełniła funkcję dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy oraz Koordynatora Rady Rynku Pracy. Od 2013 roku kieruje pracami IGTE i nadal będzie pełniła tę funkcję.

- Mając na uwadze, iż w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba obszarów działalności Izby, co jest w głównej mierze efektem zwiększającej się stale ilości i dynamiki toczących się procesów legislacyjnych oraz działań nadzorczych, wprowadzających istotne zmiany w obszarze funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, w ocenie Rady Izby zaszła potrzeba wzmocnienia Zarządu Izby poprzez dopuszczenie w statucie możliwości wyboru przez Walne Zgromadzenie Izby, Zarządu w składzie dwuosobowym. To samo dotyczy Rady Izby, która bardzo aktywnie angażuje się w naszą działalność mając znaczny wpływ na decyzje związane z prezentowaniem stanowisk w stosunku do przepisów regulujących funkcjonowanie zrzeszonych w Izbie towarzystw – mówi Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.

Powyższe wynika również ze wzrostu liczby członków Izby, której kolejne rozszerzenie spodziewane jest na wiosnę przyszłego roku, z uwagi na przekształcenie powszechnych towarzystw emerytalnych w towarzystwa funduszy inwestycyjnych.- Moja współpraca z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami nabiera obecnie wymiaru formalnego, bowiem dotąd wielokrotnie współpracowaliśmy w wielu projektach na rynku kapitałowym, zarówno odnosząc się do wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych, poprzez udział w zespołach opiniodawczych, czy też uczestnicząc w konferencjach. Obecnie nasze obszary działania zbliżają się coraz bardziej, bowiem PTE w perspektywie kilku miesięcy zmienią swój charakter i dołączą do rynku powierników. Z przyjemnością będę wspierać swoim doświadczeniem i kompetencjami prace IZFiA, szczególnie, że kolejnych, dużych wyzwań przed instytucjami rynku kapitałowego nie brakuje – dodaje Małgorzata Rusewicz. Rada Izby będąc ważnym organem władz IZFiA ma za zadanie przede wszystkim przygotowywać stanowiska Izby odnośnie podstawowych wydarzeń i problemów związanych z działalnością Izby. W jej kompetencjach leży również określanie długoterminowych planów działania Izby oraz sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Zarządu Izby.Pani Ewa Małyszko posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu instytucjami finansowymi. Od grudnia 2011 r. do lutego 2017 r. była Prezesem Zarządu PKO BP BANKOWEGO PTE S.A. Wcześniej zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za działalność operacyjną i finanse w KGHM TFI S.A., a w latach 1998-2008 pracowała w SEB TFI S.A., najpierw na stanowisku Wiceprezesa Zarządu, a od 2001 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Jest Członkiem Rady Fundacji EFPA Polska działającej na rzecz standardów doradztwa finansowego oraz Przedstawicielem EFPA Polska w Standards and Qualifications Commitee EFPA. Aktywnie promuje długoterminowe oszczędzanie i nowoczesne rozwiązania emerytalne. Poza pracą zajmuje się edukacją finansową. Z wykształcenia jest ekonomistką oraz absolwentką Podyplomowego Studium Zarządzania Funduszami Emerytalnymi i Podyplomowego Studium w zakresie metod ilościowych w analizie rynków finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła również prestiżowy Programme for the Executive Development dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla w IMD Institute w Lozannie oraz program z zakresu zarządzania organizacją w Wallenberg Institute w Szwecji. 
Udostępnij artykuł: