IZFiA: propozycja KNF dla frankowiczów impulsem do uporządkowania rynku

Komentarze ekspertów / Kredyty / Nieruchomości

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje polski rynek funduszy inwestycyjnych, jednak z uwagą śledzi wszelkie zmiany i zjawiska mające wpływ na cały system ekonomiczny kraju. Jedną z nich jest propozycja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego rozliczania kredytów hipotecznych udzielanych przez banki i opartych na frankach szwajcarskich.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - IZFiA - Logo
Logo IZFiA. Źródło: Materiały prasowe

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje polski rynek funduszy inwestycyjnych, jednak z uwagą śledzi wszelkie zmiany i zjawiska mające wpływ na cały system ekonomiczny kraju. Jedną z nich jest propozycja Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego rozliczania kredytów hipotecznych udzielanych przez banki i opartych na frankach szwajcarskich.

Sprawa ww. kredytów wpływa już od wielu lat na rynek finansowy w Polsce i jego wizerunek. Jak dotąd nie udało się znaleźć rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkich zainteresowanych.  Propozycja Przewodniczącego KNF jest pierwszą, która wyszła ze strony nadzoru. Jacek Jastrzębski, zaproponował bankom koncepcję opartą na zawieraniu ugód z klientami i rozliczanie zobowiązania jak gdyby było zaciągane w złotówkach, i oprocentowane według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę. 

Czytaj także: Przewodniczący KNF: nadszedł czas, by banki przedstawiły swoje stanowisko ws. ugód z frankowiczami >>>

"Spójna próba uporządkowania systemu"

Jest to konkretna propozycja i fakt, że została złożona zachęta do zawierania ugody, jest dobrym sygnałem dla rynku.

Stanowi spójną próbę uporządkowania systemu, jest krokiem w kierunku rozwiązania problemu, oraz próbą wzmocnienia zaufania do całego sektora. Lokaty bankowe nadal stanowią najchętniej wybieraną formę gromadzenia środków.

Czytaj także: KNF o kredytach frankowych: coraz bliżej rozwiązania problemu >>>

Środowisko skupione wokół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami docenia próbę polubownego znalezienia przez KNF rozwiązania systemowego problemu kredytów frankowych i jest przekonane, że stanowi to zaproszenie do dalszych rozmów i negocjacji, by zaproponowany model został dopracowany w szczegółach tak, aby ta sprawa znalazła akceptowane społecznie, ostateczne i zadowalające zakończenie.

Czytaj także: Szef KNF proponuje rozwiązanie problemu kredytów walutowych, kredytobiorca frankowy nie może być uprzywilejowany wobec kredytobiorcy złotowego >>>

Udostępnij artykuł: