IZFiA: propozycje deregulacyjne dla Ministerstwa Finansów

Gospodarka / Prawo i regulacje

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działając w imieniu swoich członków i podmiotów wspierających przygotowała obszerny dokument p.t. „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych”, który w sierpniu został przesłany do Ministerstwa Finansów.

Małgorzata Rusewicz
Fot. Materiały prasowe

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami działając w imieniu swoich członków i podmiotów wspierających przygotowała obszerny dokument p.t. „Propozycje deregulacji dla podniesienia efektywności rynku funduszy inwestycyjnych”, który w sierpniu został przesłany do Ministerstwa Finansów.

Idea przygotowania propozycji deregulacyjnych jest wynikiem intensywnych działań #IZFiA nad wdrożeniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (#SRRK) w życie #TFI #PPK @MF_GOV_PL

Dokument zawiera szczegółową analizę wybranych regulacji oraz propozycje ich przeformułowania w taki sposób, aby spełniały wymogi przepisów prawa unijnego przy uwzględnieniu krajowej specyfiki rynku, poprawiając warunki funkcjonowania nie tylko branży TFI, ale przede wszystkim uczestników funduszy. Idea przygotowania propozycji deregulacyjnych jest wynikiem intensywnych działań IZFiA nad wdrożeniem Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK) w życie. Izba również była zaangażowana w prace nad przygotowaniem ostatecznego kształtu Strategii.

Rekomendacja na rzecz usprawnienia procesu legislacyjnego w zakresie rynku kapitałowego i unikanie gold-platingu

- Za jedną z kluczowych kwestii, których realizacja powinna poprawić efektywność polskiego rynku kapitałowego, uważamy zawartą w Strategii rekomendację na rzecz usprawnienia procesu legislacyjnego w zakresie rynku kapitałowego i unikanie gold-platingu. Ponad miarowe rozwiązania legislacyjne są jednym z najbardziej uciążliwych problemów, które generują niepotrzebne koszty oraz ograniczają funkcjonowanie i rozwój polskich funduszy inwestycyjnych. Dlatego dołożymy wszelkich starań, aby wraz z ministerstwem i nadzorem wypracować konkretne rozwiązania na podstawie naszych propozycji zmian w ustawie, które są jednym ze środków mających temu służyć – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Znaczące ożywienie na rynku funduszy

Prognozy dotyczące rozwoju polskiej gospodarki są znacznie lepsze od analogicznych dla pozostałych krajów Unii Europejskiej. W bieżącym roku PKB w Polsce spadnie z powodu zakłóceń spowodowanych pandemią w najmniejszym stopniu w porównaniu z krajami UE, zaś już w roku następnym powróci wzrost gospodarczy. Agencja Fitch na 2021 r. podwyższyła szacunek tempa wzrostu PKB Polski do 4,5 proc.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne: trwa dobra passa, blisko 4 mld sprzedaży w lipcu >>>

- Na rynku funduszy również widać bardzo znaczące ożywienie: rosną aktywa, sprzedaż osiąga coraz większe dodatnie salda (ponad +3,9 mld. w lipcu). W bieżącym roku zrejestrowano dwa kolejne towarzystwa funduszy inwestycyjnych (w 2019 r. liczba TFI spadła). Dzięki programowi PPK oraz niskim stopom procentowym zwiększa się liczba uczestników funduszy inwestycyjnych, którzy coraz chętniej korzystają z tej formy lokowania środków. Wszystkie te dane budzą optymizm, zaś wzrost puli indywidualnych oszczędności długoterminowych jest jednym z priorytetów SRRK. Dlatego porządkowanie podstaw funkcjonowania rynku jawi się sprawą niezwykle ważną, aby tworzyć przestrzeń do jego rozwoju – dodaje Rusewicz.

Udostępnij artykuł: