IZFiA wzywa do wypracowania nowego mechanizmu liczenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru

Z rynku

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami uważa za potrzebne podjęcie przez regulatora wspólnie z nadzorcą i reprezentacją środowiska polskich TFI rozmów nad wypracowaniem nowego mechanizmu liczenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami - IZFiA - Logo
Logo IZFiA. Źródło: Materiały prasowe

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami uważa za potrzebne podjęcie przez regulatora wspólnie z nadzorcą i reprezentacją środowiska polskich TFI rozmów nad wypracowaniem nowego mechanizmu liczenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru.

Izba w skierowanym do ministerstwa finansów stanowisku do projektu rozporządzenia w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym zwraca uwagę, że obecny mechanizm zastosowany do opłat ponoszonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych doprowadził w 2020 roku do 9-krotnego wzrostu stawki, stanowiącej podstawę wyliczenia opłaty rocznej w stosunku do 2019 roku.

Niemal 7-krotny wzrostu wysokości opłat ponoszonych przez TFI

W konsekwencji doprowadziło to do niemal 7-krotnego wzrostu wysokości opłat ponoszonych przez TFI względem lat ubiegłych. W efekcie TFI płaciły opłatę w wysokości równej ustawowemu maksimum, co w przypadku niektórych podmiotów oznaczało kwotę sięgającą 2 mln zł.

Podjęcie przez regulatora wspólnie z nadzorcą i reprezentacja środowiska polskich TFI rozmów nad wypracowaniem nowego mechanizmu liczenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru i równomiernego uwzględnienia w nim wszystkich podmiotów podlegających nadzorowi KNF staje się kwestią coraz bardziej palącą, do czego niniejszym ponownie wzywamy.

- napisano w stanowisku IZFiA.

Zdaniem Izby, elementem tej dyskusji powinno być dążenie do zagwarantowania jeszcze większej transparentności procesu ustalania wysokości opłat ponoszonych z tytułu nadzoru sprawowanego przez KNF nad rynkiem kapitałowym.

W ocenie IZFiA, zasadnym jest, aby KNF publikował również informacje dotyczące założeń konstruowania budżetu Urzędu na dany rok kalendarzowy oraz jego podziału pomiędzy poszczególne grupy płatników. Dane takie powinny zostać upublicznione z odpowiednim wyprzedzeniem tj. przed końcem poprzedniego roku kalendarzowego, co umożliwi podmiotom nadzorowanym przygotowanie się do kosztów, jakie będą zmuszone ponieść w końcówce następnego roku i odpowiednie ich zabudżetowanie.

IZFiA wskazuje, że pomimo jej apeli żadna dyskusja nad modyfikacją mechanizmu liczenia opłat nie została przez regulatora do tej pory podjęta.

Wzrost opłat zbiega się z coraz trudniejszą sytuacją branży TFI

Autorzy stanowiska zwracają przy tym uwagę, że wzrost opłat zbiega się z coraz trudniejszą sytuacją branży TFI, która od końcówki 2021 roku mierzy się z nadzwyczajną ilością wyzwań. Okoliczności te związane są przede wszystkim ze światowym kryzysem finansowym i najwyższą od ponad 20 lat inflacją, a także sytuacją geopolityczną w Europie i na świecie, wywołaną agresją Rosji na Ukrainę.

Wyzwania te wpływają na spadający od października 2021 r. poziom zarządzanych aktywów. Od końca września 2021 r. do końca lipca 2022 r. wartość aktywów funduszy inwestycyjnych pod zarządzaniem TFI zmalała o prawie 50 mld zł (-15 proc.).

W pierwszym kwartale 2022 roku wynik netto branży TFI spadł o 21 proc. względem pierwszego kwartału 2021 r., a względem pierwszego kwartału 2020 r. o 34 proc. Jest to najniższy wynik w ciągu ostatnich 4 lat. 

Udostępnij artykuł: