J.Yellen na celowniku

Komentarze ekspertów

Poniedziałek upłynął względnie spokojnie na bazowych rynkach długu. Braku publikacji ważniejszych danych (inwestorzy tradycyjnie zignorowali odczyt indeksu Sentix), nie sprzyjał dużej zmienności. Dochodowości niemieckich papierów skarbowych 10Y nieznacznie wzrosły w ciągu dnia (2 pb.), zaś amerykańskie skarbówki obniżyły swoją dochodowości o 2 pb., w godzinach handlu na europejskich rynkach. Procesowi temu towarzyszyły dalsze 2-3 punktowe spadki stawek ASW papierów włoskich i hiszpańskich, przy jednoczesnych niewielkich wzrostach stawek 5Y USD CDS.

Rentowności krajowych papierów skarbowych rosły w poniedziałek na fali poprawy nastrojów na rynkach surowcowych oraz w ślad za niewielkimi wzrostami dochodowości niemieckiego bunda. W efekcie rentowności papierów 2Y pozostały stabilne, 5Y wzrosły o 4 pb., zaś 10Y o 1 pb. Stawki IRS w długim końcu krzywej pozostały stabilne, zaś w środku i krótkim końcu spadały prowadząc do rozszerzenia marż ASW. Inwestorzy zignorowali wypowiedzi członków RPP E. Chojny-Duch i A. Rzońcy.

We wtorek spodziewamy się ogłoszenia podaży papierów na czwartkową aukcję i wystąpienia nowej szefowej Fed J. Yellen przed Kongresem. Naszym zdaniem publikacja podaży na czwartkową aukcję wraz ze spodziewanym przez nas dalszym odreagowaniem na bazowych rynkach długu (spodziewamy się kontynuacji wzrostów dochodowości bunda), będzie sprzyjać powolnym wzrostom rentowności naszego długu, szczególnie w segmencie 5-10Y. Sprzyjać spadkom dochodowości powinno zapowiedziane na 14,30 wystąpienie J. Yellen.

Indeks zaskoczeń wskaźnika Ifo-oczekiwania (tj. różnica między prognozowaną wartością wskaźnika oczekiwanej koniunktury biznesowej dla Niemiec, a jego realizacją) wskazuje, że najbliższe miesiące mogą przynieść lepsze niż prognozowano wyniki gospodarcze Niemcom i Europie. W przypadku USA obserwujemy odwrotną sytuację. Odczyty wskaźników koniunktury ISM dla sektora przemysłowego i usługowego, w ostatnich miesiącach, częściej zaskakują negatywnie, lub skala pozytywnego zaskoczenia jest istotnie niższa niż miało to miejsce w drugiej połowie zeszłego roku. Taki układ danych sugerujący niższe niż w zeszłym roku tempo wzrostu gospodarczego w USA i w konsekwencji niższą różnicę w tempie wzrostu między Europą a USA zaczyna mieć wpływ na wycenę spreadu między rentownością amerykańskich i niemieckich 10Y papierów skarbowych.

Sądzimy, że indeksy zaskoczeń wskaźników koniunktury będą jeszcze przez jakiś czas działać na korzyść Europy. Powinno to wspierać dalsze zwężanie się spreadu między amerykańskimi, a niemieckimi skarbówkami. Proces ten powinien mieć także pozytywny wpływ na spadek marż ryzyka kredytowego papierów krajów południa Europy, oraz stabilizować na niskim poziomie marżę ryzyka kredytowego polskich papierów skarbowych w Euro. Scenariusz taki powinien również sprzyjać w krótkim horyzoncie utrzymywaniu się na zbliżonym do obecnego poziomie spreadu między krajowymi papierami 10Y wyrażonymi w PLN, a niemieckimi 10Y Bundami.

140211.Yellen.01.350x140211.Yellen.02140211.Yellen.03

Konrad Soszyński
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

 

Udostępnij artykuł: