Jacek Furga: Prognozy AMRONu trafione

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Jacek Furga - Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości, Związek Banków Polskich

Maciej Małek: Wydarzenia wokół franka mają ze swej istoty spektakularny charakter, ale wydaje się, że czynników które decydują o koniunkturze na rynku kredytów hipotecznych jest daleko więcej i obserwujemy spadającą dynamikę.

Jacek Furga: Po raz kolejny prognozy robione przez centrum AMTORN się sprawdziły. Mówiliśmy, że rok 2014 będzie rokiem najsłabszym i niestety tak się stało. Wyniki 2014 roku zarówno jeśli chodzi o liczbę udzielonych kredytów, poziom ledwie 174 tys. nowych umów kredytowych jak i wartości – łączna wartość tego portfela 36,5 mld zł – to są poziomy, które wracają nas 9, 10 lat wstecz. Wtedy mieliśmy takie wyniki sektora w obszarze finansowania kredytów hipotecznych. Jest to rzeczywiście wynik słaby.  

MM: Czy to znaczy, że potrzeby mieszkaniowe spadły? Wydaje się, że wręcz przeciwnie.

JF: Nadal potrzeby mieszkaniowe są niezaspokojone. Mówimy, w zależności od źródła informacji, sposobu liczenia, że około 1,5 mln mieszkań jest potrzebnych w Polsce – licząc liczbę statystyczną gospodarstw domowych i mieszkań w tej chwili dostępnych na rynku. Przy dysproporcji średniego miesięcznego wynagrodzenia i ceny średniej mieszkania jest to problem bardzo istotny. W Europie zachodniej za przeciętną pensję można kupić 3 – 4 metry mieszkania, w Polsce można kupić jedną czwartą z tego.  

Zobacz rozmowę w wersji wideo: „Jacek Furga: Prognozy AMRONu trafione”

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: