Jacek Furga: rekomendacja J zaaktywizuje banki spółdzielcze

Bankowość spółdzielcza / Nieruchomości / Rynek

− Zapowiadana zmiana rekomendacji J da impuls do zasilania AMRON przez banki spółdzielcze − powiedział dr Jacek Furga podczas piątkowej (24.01.2020 r.) sesji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

Dr Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, Prezes Zarządu CPBiI
Dr Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, Prezes Zarządu CPBiI Fot. aleBank.pl

− Zapowiadana zmiana rekomendacji J da impuls do zasilania AMRON przez banki spółdzielcze − powiedział dr Jacek Furga podczas piątkowej (24.01.2020 r.) sesji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej.

#JacekFurga: Pracujemy nad systemem SARFIN 2 dedykowanym bankom spółdzielczym. Mamy nadzieję uruchomić go do kwietnia #AMRON #BankiSpółdzielcze #SARFIN2 #RynekNieruchomości

Aktywność zrzeszeń w tym względzie, czyli gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomościach, jest zróżnicowana.

Ze Zrzeszenia SGB aktywnie uczestniczą w systemie 152 banki.

Liderem pozostaje jednak Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie, zarówno w pobieraniu raportów, jak i zasilaniu systemu w dane.

60 tys. raportów AMRON

− Oferujemy bankom ocenę i monitorowanie wartości zabezpieczeń.

Wspieramy aktywnie monitorowanie kredytów nieregularnych.

Dla całego sektora wygenerowaliśmy dotąd 60 tys. raportów − wyliczał podczas swojego wystąpienia na sesji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej dr Jacek Furga.

System SARFIN 2

− Pracujemy nad systemem SARFIN 2, który jest dedykowany bankom spółdzielczym. Mamy nadzieję uruchomić go do kwietnia – podkreślił dr Jacek Furga.

Do dyspozycji są dwustopniowe szkolenia, które po złożeniu stosownych egzaminów kończą się nadaniem certyfikatów.

− Fakt, że KNF traktuje AMRON jako bazę referencyjną dla kredytów hipotecznych oznacza gwarancję rozwoju Państwa  biznesu w tym obszarze. Zapraszamy do współpracy − zakończył swoje wystąpienie Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości przy ZBP, Prezes Zarządu CPBiI dr Jacek Furga.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: