Jacek Janiuk odszedł z zarządu Skarbiec TFI

Kadry

Jacek Janiuk zrezygnował z członkostwa w zarządzie Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na własną prośbę, podał Skarbiec Holding. Nadzór nad obszarami, które dotychczas znajdowały się w gestii Janiuka - tj. rozwój sprzedaży bankowej, niebankowej oraz produktów emerytalnych - obejmie prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Anna Milewska.

Logo Skarbiec TFI
Źródło: Materiały prasowe

Jacek Janiuk zrezygnował z członkostwa w zarządzie Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na własną prośbę, podał Skarbiec Holding. Nadzór nad obszarami, które dotychczas znajdowały się w gestii Janiuka - tj. rozwój sprzedaży bankowej, niebankowej oraz produktów emerytalnych - obejmie prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Anna Milewska.

Jacek Janiuk zrezygnował z członkostwa w zarządzie @skarbiec na własną prośbę #SkarbiecTFI

Janiuk odchodzi ze spółki na własną prośbę celem realizacji nowych wyzwań zawodowych, podano w komunikacie. Był członkiem zarządu Skarbiec TFI SA od września 2017 roku.

Obowiązki przejmuje Anna Milewska

"Dziękuję Jackowi Janiukowi za dotychczasowy wkład pracy w rozwój grupy Skarbiec. Chciałabym w tym miejscu podkreślić, że przejmuję nadzór nad bardzo ważnym obszarem działalności TFI. Trzeba zaznaczyć, że przed spółką stoi dziś szereg ambitnych zadań do zrealizowania. Wśród nich należy wymienić zarówno rozwój sprzedaży, efektywną współpracę z dystrybutorami, jak i rywalizację na nowych polach, w tym w obszarze PPK. Będziemy się rozwijać nie zmieniając fundamentów na jakich się opieramy. Jednym z nich jest siła i profesjonalizm naszego zespołu zarządzających funduszami" - powiedziała Milewska, cytowana w komunikacie.

"Chciałbym podkreślić, że czas spędzony w Skarbiec TFI był okresem pełnym wyzwań i zarazem satysfakcjonujących osiągnięć. Mam na myśli m.in. tytuł najlepszego towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2017 r. oraz nagrody Alfa 2017 i 2018 dla zarządzających funduszami. Pozostawiam cały swój zespół w odpowiednich rękach. To ważne, Skarbiec TFI jest bowiem jednym z najbardziej rozpoznawalnych, niebankowych towarzystw na rynku. Jest spółką z ponad 21 letnim doświadczeniem i jednocześnie z wielkim potencjałem na dostarczanie satysfakcjonujących stóp zwrotu na funduszach dla swoich klientów" - wskazał Janiuk, także cytowany w komunikacie.

Skarbiec TFI jest jednym z najstarszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Spółka zarządzała na koniec maja br. 37 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 7 funduszami dedykowanymi. W majowym rankingu funduszy przygotowanym przez Analizy Online i weryfikującym wyniki osiągnięte na przestrzeni 36 miesięcy Skarbiec TFI zajął pierwsze miejsce w zestawieniu. To również TFI, w którym średni ranking wszystkich ocenionych funduszy (łącznie 17) jest najwyższy (4,4), podkreślono w materiale.Czytaj także: Ranking funduszy inwestycyjnych. Które TFI znalazły się na podium?Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: