Jak bardzo spadnie PKB Polski w 2020 roku? Prognoza centralna NBP

Gospodarka

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w okresie wrzesień-październik 2020 r., zakłada spadek na poziomie 3,1% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,8% w 2021 r. i o 3,4% w 2022 r., wynika z raportu NBP.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 18 analityków w okresie wrzesień-październik 2020 r., zakłada spadek na poziomie 3,1% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,8% w 2021 r. i o 3,4% w 2022 r., wynika z raportu NBP.

Prognoza centralna dotycząca dynamiki #PKB, przeprowadzona przez @nbppl wśród 18 analityków w okresie wrzesień-październik 2020 r., zakłada spadek na poziomie 3,1% w 2020 r., a następnie wzrost o 3,8% w 2021 r. i o 3,4% w 2022 r. #NBP

W poprzedniej, czerwcowo-lipcowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła 3,6% spadku w 2020 r. oraz wzrost na poziomie 3,7% w 2021 r. i 3,1% w 2022 r.

"Zgodnie z zagregowanym rozkładem prognoz, w 2020 r. można spodziewać się spadku PKB, który wyniesie między -4% a -2,1% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). W dwóch kolejnych latach eksperci nie biorą pod uwagę scenariuszy recesyjnych - prawdopodobieństwo ujemnego tempa wzrostu PKB dla tych lat wynosi po 6%. W 2021 r. tempo wzrostu PKB powinno wynieść między 2,8% a 5,1%, zaś w 2022 r. - między 2,3% a 4,5% (są to granice 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa)" - czytamy w raporcie.

Czytaj także: Jak II fala pandemii COVID-19 i nowe obostrzenia wpłyną na PKB Polski?

Scenariusze centralne na wszystkie lata horyzontu prognostycznego (równe -3,1% dla 2020 r., 3,8% dla 2021 r. i 3,4% dla 2022 r.) są słabo zarysowane, a wartości z podanych wyżej 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa są mniej więcej tak samo prawdopodobne, podkreślił NBP.

Prognoza dotycząca średniorocznej inflacji w 2020 r.

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez NBP wśród 18 analityków we wrześniu-październiku 2020 r., wynosi 3,4% na 2020 r., 2,2% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 3,3% na 2020 r., 2,3% na 2021 r. i 2,5% na 2022 r.

"W opinii ankietowanych, w 2020 r. średnioroczna inflacja CPI ukształtuje się powyżej celu inflacyjnego NBP - prawdopodobieństwo inflacji powyżej 2,5%, zgodnie z rozkładem zagregowanym, wynosi 92%. Scenariusz centralny to 3,4%, a granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa są równe 3,1% i 3,6%. W 2021 r. można spodziewać się wartości z zakresu 1,6%-2,8%, a w 2022 r. - z przedziału 1,7%-3,3% (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). Prognozy centralne na te lata to, odpowiednio, 2,2% i 2,5%" - czytamy w raporcie.

Prawdopodobieństwo inflacji znajdującej się w przedziale odchyleń od celu inflacyjnego dla poszczególnych lat horyzontu prognostycznego wynosi ok. 60-65%. W 2021 r. nieco bardziej prawdopodobne jest ukształtowanie się inflacji poniżej 2,5% niż powyżej tej wartości. Z kolei dla 2022 r. prawdopodobieństwo inflacji powyżej i poniżej celu inflacyjnego NBP jest niemal równe, podał bank centralny.

Stopa referencyjna w 2021 r.

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej wynosi 0,44% na 2020 r. oraz 0,11% na 2021 r. i 0,29% w 2022 roku, wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna wyniosła 0,43% na 2020 r. oraz 0,16% na 2021 r. i 0,46% w 2022 roku.

"Scenariusz centralny dla stopy referencyjnej NBP w 2021 r., równy 0,11%, wskazuje, że w opinii ekspertów obecny poziom podstawowej stopy procentowej NBP zostanie utrzymany. Uwzględniając inne scenariusze na 2021 r. rozpatrywane przez ekspertów, stopa referencyjna NBP w 2021 r. nie powinna wyjść poza przedział 0,05-0,42% (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). W 2022 r. stopa referencyjna NBP znajdzie się zapewne między 0,09% a 0,76%. Prognoza centralna wynosi 0,29%, ale ze względu na asymetrię rozkładu najbardziej prawdopodobne są wartości od niej niższe" - czytamy w raporcie.

RPP obniżyła stopy procentowe trzykrotnie w tym roku - łącznie o 1,4 pkt proc. w przypadku głównej stopy referencyjnej, która wynosi obecnie 0,1%.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

W tegorocznej letniej rundzie Ankiety Makroekonomicznej NBP uczestniczyło 18 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe, naukowe oraz organizację przedsiębiorców. Prognozy zostały przekazane między 17 września a 2 października br., przy czym ich zdecydowana większość - w ostatnich dwóch dniach badania ankietowego.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: