Jak będzie kształtować się polska gospodarka w 2015 roku?

Komentarze ekspertów

Karol Ciuk, Doradca Inwestycyjny Citi Handlowy, omawia perspektywy ekonomiczne i gospodarcze dla Polski w 2015 r. Zdaniem eksperta dobre prognozy PKB, spadające bezrobocie oraz rosnące płace realne powinny być głównymi motorami wzrostu gospodarczego w najbliższych 12 miesiącach.

Karol Ciuk, Doradca Inwestycyjny Citi Handlowy, omawia perspektywy ekonomiczne i gospodarcze dla Polski w 2015 r. Zdaniem eksperta dobre prognozy PKB, spadające bezrobocie oraz rosnące płace realne powinny być głównymi motorami wzrostu gospodarczego w najbliższych 12 miesiącach.

Jak zauważa ekspert Citi Handlowy: Rok 2014 upłynął pod znakiem stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce. PKB od początku roku utrzymuje się powyżej 3%  i wiele wskazuje na to, że cały rok zakończymy na tym poziomie. To dobry wynik w porównaniu do trudnego 2013 roku, kiedy odnotowaliśmy spadek koniunktury. Należy również wspomnieć, że w Polsce wzrost gospodarczy występuje przy braku presji inflacyjnej. To niecodzienne zjawisko należy tłumaczyć wpływem czynników o charakterze zewnętrznym, przede wszystkim spadających cen żywności i transportu.

Dane inflacyjne wskazują na utrzymanie się spadku cen, które są na najniższym poziomie w historii badań od lat osiemdziesiątych. Wskaźnik cen mierzony indeksem CPI odnotował w listopadzie spadek o 0,6% r/r. Co więcej, wyraźna obniżka cen ropy na światowych giełdach jest czynnikiem, który w najbliższych miesiącach nadal może ograniczać poziom wzrostu cen w Polsce - kontynuuje Karol Ciuk.

Według aktualnej projekcji NBP inflacja w przyszłym roku utrzyma się poniżej 2,5%. Podobnego zdania pozostają makroekonomiści Citi Handlowy prognozując inflację na poziomie 1,7%. To właśnie z powodu niskiej inflacji w październiku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła  stopę referencyjną do poziomu 2%. Jest to bardzo dobra wiadomość dla polskich przedsiębiorców i konsumentów, którzy będą mogli korzystać z tanich kredytów w przyszłym roku. A to właśnie konsumpcja była w ostatnim czasie istotnym wsparciem polskiej gospodarki. W najbliższych 12 miesiącach także spadające bezrobocie oraz rosnące płace realne powinny mieć na nią równie istotny wpływ.

Pod znakiem zapytania pozostaje jednak wpływ na eksport, który będzie zależał od sytuacji gospodarczej naszych sąsiadów, zarówno na Wschodzie, jak i Zachodzie Europy. Tegoroczne sankcje rosyjskie nałożone na polskie produkty ograniczyły wpływy z handlu zagranicznego. Pomimo potencjalnych zagrożeń zza naszej granicy ogólna prognoza wciąż wydaje się być optymistyczna, wzrost PKB może osiągnąć 3,4% w 2015 roku - prognozuje Citi Handlowy.

W kolejnym odcinku flesza z cyklu PERSPEKTYWY 2015 analitycy Citi Handlowy przyjrzą się rynkom walutowym, podsumują tegoroczne wahania kursów walut i przeanalizują potencjalne scenariusze w nadchodzącym roku.

Źródło: Citi Handlowy

Udostępnij artykuł: