Jak będzie wyglądać przeniesienie klientów detalicznych wydzielonej części Deutsche Bank Polska do Santander Bank?

Z rynku

Placówka Santander Bank Polska
Fot. Materiały prasowe Santander Bank Polska

Produkty klientów wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) w tym rachunki, lokaty, karty, oraz historie rachunków będą migrowane do systemów Santander Bank Polska od soboty, 10 listopada 2018 r. (pod warunkiem dokonania wpisu przez KRS), podał DBPL.

#SantanderBankPolska po 9 listopada rozpocznie migrację klientów detalicznych oraz z segmentu SME przejmowanego #DeutscheBankPolska do swojego systemu @SantanderBankPL

Zgodnie z założeniami, na 9 listopada 2018 r. planowana jest rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska w związku z podziałem Deutsche Bank Polska (DBPL). Ostateczna data zależeć będzie od dokonania stosownego wpisu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Po dokonaniu ww. wpisu Santander Bank Polska S.A. wstąpi z mocy prawa w prawa i obowiązki Deutsche Bank Polska S.A. związane z częścią wydzielaną obejmującą: bankowość detaliczną i business banking, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., z wyłączeniem portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych. Oznacza to, że do Santander Bank Polska zostaną przeniesione produkty klientów korzystających z oferty bankowości detalicznej, private banking i bankowości firmowej.

Czytaj także: Santander Bank Polska przejmie część klientów Deutsche Banku Polska po 9 listopada >>>

W Deutsche Bank pozostanie natomiast obszar bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej, a także kredyty i pożyczki zabezpieczone hipotecznie udzielone w walutach innych niż złoty, w tym również te udzielone pierwotnie w obcej walucie i przewalutowane na złoty oraz kredyty i pożyczki w złotych posiadające wspólne zabezpieczenie z pożyczkami lub kredytami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi w walucie innej niż złoty, przypomniano

DBPL podał, że od 8 listopada nastąpi ograniczenie funkcjonalności usług Teleserwisu, zaś 9 listopada oddziały Deutsche Bank Polska zostaną zamknięte o godzinie 15.00, a o godzinie 18:00 nastąpi wyłączenie systemu db easyNET oraz db powerNET. Przelewy wprowadzone i zautoryzowane w tym dniu po godzinie 15:00 będą zarejestrowane do realizacji w kolejnym dniu roboczym i zostaną automatycznie przeniesione do Santander Bank Polska.

W dniach 10-12 listopada systemy bankowości elektronicznej Deutsche Bank Polska będą niedostępne. W tych dniach korzystanie z kart i bankomatów będzie odbywać się bez zmian.

 

Od 12 listopada funkcjonalności db easyNET oraz db powerNET zostaną wyłączone, a serwisy będą służyły jedynie do procesu przeniesienia do usług Santander online. Po aktywacji usług w nowym serwisie i pierwszym zalogowaniu od razu będzie można złożyć dyspozycje (np. polecenia przelewu). Dyspozycje związane z realizacją przelewów i lokatami dotychczas składane przez Teleserwis, będą możliwe za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska. Dyspozycje te nie będą dostępne przez infolinię (Teleserwis).

Od 12 lub 13 listopada 2018 r. (zależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej Święta w dniu 12 listopada) oddziały Deutsche Bank Polska zostaną otwarte pod szyldem Santander Bank Polska.

Rozwój bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej

Po zakończeniu transakcji przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska przez Santander Bank Polska bank będzie rozwijał bankowość inwestycyjną i korporacyjną, w tym globalną bankowość transakcyjną, kontynuując obsługę polskich i zagranicznych korporacji, instytucji finansowych oraz sektora publicznego. Deutsche Bank Polska będzie także kontynuować obsługę portfela walutowych kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipotecznie. Obsługa produktów kredytowych pozostających w Deutsche Bank Polska oraz kontakt z bankiem będą możliwe poprzez wirtualny oddział za pośrednictwem serwisu telefonicznego.

Będąc częścią globalnej grupy Deutsche Bank Polska będzie nadal dostarczać swoim klientom rozwiązania dla rynku polskiego, lecz także umożliwiające rozliczenia i zarządzanie płynnością w wymiarze międzynarodowym, wsparte wiedzą i doświadczeniem pracowników bezpośrednio działających na światowych rynkach”– czytamy w komunikacie.

Deutsche Bank oferuje także obrót instrumentami dłużnymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieniężnym; w tym nowoczesne instrumenty finansowe, które ułatwiają zarządzanie ryzykiem kursowym i procentowym. Bank jest także wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Naszą kompetencją niezmiennie pozostanie świadczenie usług bankowości korporacyjnej na rynkach międzynarodowych. Pracujemy także na rzecz instytucji finansowych – jesteśmy wiodącym bankiem depozytariuszem dla polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Naszym klientom oferujemy globalne doświadczenie, jedną z najszerszych sieci bankowych i wsparcie w zakresie ekspansji zagranicznej” – powiedziała członek zarządu Deutsche Bank Polska odpowiedzialna za obszar globalnej bankowości transakcyjnej Magdalena Rogalska, cytowana w komunikacie.

Bank przypomniał, że na arenie międzynarodowej Deutsche Bank jest jednym z największych banków rozliczeniowych strefy euro. Jest także jednym z najważniejszych globalnych graczy w obszarze obsługi handlu zagranicznego i liderem w zakresie wymiany walut. Bank wspiera polskie i międzynarodowe korporacje w zakresie obsługi transakcji zagranicznych w obszarze zabezpieczenia, finansowania oraz zarządzania ryzykiem walutowym.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: