Jak działać w czasie kryzysu? Zebranie przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie

Bankowość spółdzielcza

Kryzys spowodowany przez epidemię koronawirusa, rosnące obowiązki natury biurokratycznej, a także zwiększające się koszty funkcjonowania należą bez wątpienia do największych wyzwań dla polskiej spółdzielczości bankowej. Wskazywali na to uczestniczy tegorocznego zebrania przedstawicieli członków Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Zebranie przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie
Zebranie przedstawicieli Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie. Fot. aleBank.pl

Kryzys spowodowany przez epidemię koronawirusa, rosnące obowiązki natury biurokratycznej, a także zwiększające się koszty funkcjonowania należą bez wątpienia do największych wyzwań dla polskiej spółdzielczości bankowej. Wskazywali na to uczestniczy tegorocznego zebrania przedstawicieli członków Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

#JanTygielski: Rok 2020 nie będzie taki sam, jak ubiegły. Sytuacja epidemiczna oraz znaczne spowolnienie gospodarcze powodują spadek obrotów na rachunkach bankowych #BankiSpółdzielcze #Koronawirus #Kryzys #RBSMalanów

‒ Należy pamiętać, że banki to sektor silnie regulowany i zbiurokratyzowany. Tym obszarem zajmujemy się w coraz większym stopniu, w efekcie coraz mniej czasu mamy na działanie stricte rynkowe i pracę z klientami. Nie bez znaczenia są wciąż rosnące nakłady na systemy informatyczne, w tym bankowość elektroniczną i mobilną, a także koszty pracownicze.

Nasuwa się pytanie, jak w takich okolicznościach i przy tak potężnych kosztach funkcjonowania zarządzać bankiem tak, by był on w stanie osiągać wciąż pozytywne wyniki finansowe.

Uważam, że tak jak dotychczas musimy realizować sprawdzony i efektywny model zarządzania wszystkimi dziedzinami i na bieżąco optymalizować wysoki standard obsługi naszych klientów – zauważył Jan Tygielski, prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Czytaj także: Epidemia, banki i bezpieczeństwo. Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2020

Rok 2019: rozwój i umocnienie pozycji

O tym, że dotychczasowa polityka banku w tym zakresie przynosi oczekiwane rezultaty, świadczą chociażby wyniki za ostatnie 12 miesięcy. Suma bilansowa w porównaniu z rokiem 2018 zwiększyła się o 9 mln zł ‒ osiągając poziom 278 mln złotych, co oznacza niemal trzyprocentowy wzrost w skali rocznej.

Wartość udzielonych kredytów powiększyła się o 13 mln zł, dając łączny rezultat na poziomie 184 mln zł, przybyło też około 4 mln zł środków zdeponowanych na rachunkach bankowych. Łączna wartość depozytów osiągnęła poziom 227 milionów zł.

‒ Ogólnie w 2019 roku nastąpił dalszy rozwój banku i umocnienie pozycji na lokalnym rynku. Bank cieszy się wysokim zaufaniem społecznym, o czym świadczy systematyczny wzrost liczby klientów, a także wzrost liczby rachunków bankowych, których ilość przekracza 12 tysięcy – podkreślił Jan Tygielski.

Pozytywnym symptomem jest też poprawa jakości portfela kredytowego. Wskaźnik kredytów zagrożonych uległ obniżeniu z poziomu 4,39% do 4,23%.

Ten rok nie będzie taki jak ubiegły

Powtórzenie tak dobrych wyników w obecnym czasie może się okazać zadaniem nadzwyczaj trudnym.

‒ Już dziś wiemy, że rok 2020 nie będzie taki sam, jak ubiegły. Sytuacja epidemiczna oraz znaczne spowolnienie gospodarcze powodują spadek obrotów na rachunkach bankowych. Pogarsza się sytuacja naszych kredytobiorców, w związku z czym wzrasta liczba kredytów nieregularnych, a to z kolei wymusi na banku konieczność tworzenia dodatkowych rezerw.

Także i drastyczne, trzykrotne obniżki stóp procentowych i osiągnięcie zerowej stawki oprocentowania środków finansowych, w tym również środków depozytowych, wpłyną bezpośrednio negatywnie na wyniki finansowe.

Jaki skutek ostatecznie może spowodować zerowe oprocentowanie depozytów oraz spadek, przekonamy się dopiero w drugim półroczu – zauważył prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie.

Czytaj także: Jak banki spółdzielcze mogą zarobić na technologii?

Strategia na czas pandemii

Jakie działania zamierza podjąć Bank, by ograniczyć negatywne skutki obecnego kryzysu?

Wśród kierunków działań na 2020 rok prezes Tygielski wskazał między innymi potrzebę prowadzenia konsekwentnych działań marketingowych na lokalnym rynku, monitorowanie i zagospodarowania środków oszczędnościowych zgromadzonych przez bank, ograniczanie ryzyk, mogących wpływać na strategiczne działania banku oraz bezpieczną obsługę klientów a także rozwój zdalnych kanałów, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości elektronicznej i mobilnej.

Poprawę dostępności gotówki zapewnić ma z kolei wymiana bankomatów na urządzenia nowszej generacji, dostosowane między innymi do obsługi biometrycznej.

‒ W obliczu stanu epidemii dodatkowego znaczenia nabiera utrzymanie szczególnej polityki kosztowo-dochodowej, bezpiecznej polityki kredytowej oraz efektywnej polityki kadrowej – twierdzi Jan Tygielski.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera też racjonalny program edukacji nowych pracowników, szczególnie tych na stanowiskach obsługi kredytów, co pozwoliłoby na poprawę jakości ich pracy.

‒ Wierzę, że będzie jeszcze dobry czas dla naszej spółdzielczości, polskiej i lokalnej, realnie działającej w naszym środowisku społeczno-gospodarczym. Spółdzielczości solidarnej i zjednoczonej – podsumował prezes Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie Jan Tygielski.

Czytaj także: Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej, 29 czerwca 2020 r.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: