Jak ewoluuje współczesna bankowość?

Komentarze ekspertów

Usługi i wielokanałowość - to dziś elementy, którymi bank może się wyróżnić znacznie bardziej, niż atrakcyjnym oprocentowaniem. Wymagania klientów zmieniają się bardzo dynamicznie i coraz trudniej ich zatrzymać lub zdobyć nowych za pomocą argumentów czysto produktowych.

Usługi i wielokanałowość - to dziś elementy, którymi bank może się wyróżnić znacznie bardziej, niż atrakcyjnym oprocentowaniem. Wymagania klientów zmieniają się bardzo dynamicznie i coraz trudniej ich zatrzymać lub zdobyć nowych za pomocą argumentów czysto produktowych.

Banki nie mają dziś wyjścia - muszą przestawić swój model biznesowy. Czasy ukierunkowania na produkt, to przeszłość. Dziś w centrum powinien znajdować się klient. Nie jest to niestety tylko kwestia świadomości biznesowej. To pierwszy krok na drodze do szeregu zmian, które bank musi przeprowadzić tak w warstwie procesowej i operacyjnej, jak i przede wszystkim w obszarze technologicznym. Transformację biznesową musi bowiem wspierać transformacja w sferze IT.

Niestety, dziś wiele podstawowych systemów bankowych wykorzystywanych w Europie, w tym w Polsce, jest już przestarzałych, drogich w utrzymaniu i niezdolnych do wspierania wzrostu i innowacji. Banki potrzebują bardziej postępowej architektury oraz modernizacji, w której punktem wyjścia jest usługa. Tymczasem, według badań Sopra Banking Software, aż w 95 proc. banków na świecie podstawowe systemy używane dziś są nastawione na produkt.

Coraz wyższe wymagania ze strony klientów, w połączeniu z koniecznością stałego dostosowywania się do nowych regulacji prawnych, takich jak standardy monitorowania ryzyka i raportowania sprawiają, że instytucje finansowe nie zawsze nadążają z unowocześnianiem systemów informatycznych. Ponad 70 proc. całkowitych kosztów, jakie współczesne banki przeznaczają na IT, to koszty utrzymania istniejących systemów. Tylko niecałe 30 proc. jest wydawane na wyróżniające się rozwiązania i innowację. Istniejące środowiska nie są w stanie pomieścić coraz bardziej skomplikowanych systemów zarządzania ryzykiem. Nie mogą także wspierać skomplikowanych, często uzależnionych od siebie produktów i relacji.

Aż 90 proc. firm z sektora usług finansowych twierdzi, że największą przeszkodą w byciu innowacyjnym jest nieelastyczność ich systemów informatycznych. Dlaczego więc banki nie zmieniają swoich infrastruktur? Często przeszkodą jest obawa przed zaburzeniami codziennej działalności, jakie może wywołać fundamentalna zmiana kluczowych systemów. Niepotrzebnie, bo z naszego doświadczenia w Sopra Banking Software wiemy, że wiele gruntownych zmian można przeprowadzić stosując podejście transformacyjne, w pełni podporządkowane specyfice instytucji. Wymiana fragmentu architektury lub kompleksowa zmiana przeprowadzane są stopniowo, co ogranicza ryzyko i zapewnia ciągłość działania.

Zmiany są nieuchronne w świecie, gdzie nadmierna złożoność podstawowej działalności bankowej może skutkować wzrostem całkowitych kosztów operacyjnych nawet o 30-40 proc. wynikającymi z kosztów procesów manualnych, przerostu zatrudnienia oraz skomplikowanej integracji danych, pochodzących ze wszystkich produktów i linii biznesowych.

Tammo van Leeuwen,
dyrektor ds. rozwoju rynku,
Sopra Banking Software

Udostępnij artykuł: