Jak gminy będą zarządzać odpadami

Samorząd

Od 1 stycznia 2012 roku to gminy będą sprawować kontrolę nad odpadami komunalnymi. Od tego dnia zacznie działać rejestr działalności regulowanej, co oznacza, że gminy już nie będą wydawały zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości. Na skuteczne wdrożenie w nowy system gminy będą miały 18 miesięcy.

Nie ma sprzeciwu wobec wcześniejszego adaptowania się gmin do nowych regulacji. Samorządy czeka więcej zmian związanych z zarządzaniem odpadami. Już od początku lipca 2012 roku sejmiki województw będą pracować nad aktualizacjami wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Będą również zobowiązani podjąć uchwały dotyczące wojewódzkich planów gospodarki odpadami, które zawierać będą rozwiązania w postaci instalacji do zagospodarowania odpadami dla całego regionu.

Na początku 2013 roku natomiast wprowadzone w życie zostaną nowe regulaminy mówiące o utrzymaniu czystości w gminach. W związku z tym gminy muszą uchwalić wysokość stawek opłat, zasady ich ponoszenia, opracować projekt wzoru deklaracji oraz ustalić terminy dotyczące poszczególnych czynności. Powinny także, jak powiedział Wiceminister Środowiska Bernard Błaszczyk podczas konferencji w Sejmie, rozpocząć kampanię informacyjno-edukacyjną wśród swoich mieszkańców, których nowe zasady będą dotyczyć.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

Udostępnij artykuł: