Inwestujemy: Jak liczona jest zdolność kredytowa

KF 2009.09-10 (wrzesień - październik 2009)

W życiu większości przychodzi taki moment, w którym w celu realizacji planów zawodowych, swoich potrzeb i marzeń, rozważa się zaciągnięcie kredytu. Powstaje pytanie: jaka jest zdolność kredytowa? Biuro Informacji Kredytowej udziela informacji na temat klienta przed udzieleniem mu kredytu, wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki.

Bogdan Sadecki

Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem uzyskania kredytu. Kredytem można sfinansować wiele z zaplanowanych celów, od najmniejszych, do stanowiących istotny krok w życiu osobistym i zawodowym.

Zdolnością kredytową nazywa się zdolność podmiotu gospodarczego do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie ustalonym między kredytodawcą (najczęściej bankiem) a kredytobiorcą. Przed zawarciem umowy kredytowej bank zawsze sprawdza zdolność kredytową podmiotu gospodarczego. Robi to m.in. przez wgląd do terminowości rozliczeń z dostawcami oraz odbiorcami.

Każdy bank ma inne kryteria oceny zdolności kredytowej, ale zasady są ukierunkowane w tą samą stronę. Kredytobiorca także sam może oszacować mniej więcej, na jaką kwotę ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: