Jak minimalizować koszty przedsiębiorstwa, wdrażając rozwiązania ekologiczne?

Finanse i gospodarka / Wiadomości

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na seminarium poświęcone kwestii wdrażania rozwiązań ekologicznych w przedsiębiorstwie oraz korzyści jakie się z nimi wiążą. Seminarium, które odbędzie się 4 czerwca, poprowadzi Ewa Zamościńska - Konsultant CSR.

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na seminarium poświęcone kwestii wdrażania rozwiązań ekologicznych w przedsiębiorstwie oraz korzyści jakie się z nimi wiążą. Seminarium, które odbędzie się 4 czerwca, poprowadzi Ewa Zamościńska - Konsultant CSR.

Ewa Zamościńska, Starszy Konsultant CSR w CSRinfo poprowadzi seminarium zatytułowane "Jak minimalizować koszty przedsiębiorstwa, wdrażając rozwiązania ekologiczne?", organizowane przez Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu. Drugie z cyklu spotkanie dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur odbędzie się 4 czerwca w Olsztynie, w hotelu Dyplomat przy ul. Dąbrowszczaków 28.

"Ewa Zamościńska poruszy temat zielonych zamówień publicznych, które odgrywają coraz większą rolę w kwestii poprawy jakości życia oraz stanu środowiska przyrodniczego. Szczególnie ważne jest wspieranie efektywnych kosztowo rozwiązań energo-, wodo-  i materiałooszczędnych, atrakcyjnych z punktu widzenia ekonomicznego zarówno w krótkookresowej, jak i długookresowej perspektywie".- powiedziała Eliza Popławska - Jodko, kierownik projektu.

Podczas seminarium zostaną poruszone także tematy związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii, zarządzaniem odpadami przemysłowymi czy zasobami takimi, jak energia i materiały wykorzystywane w przedsiębiorstwie.

Ewa Zamościńska posiada wieloletnie doświadczenie jako koordynator projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Doradza w obszarze CSR m.in. w firmach z branży finansowej, FMCG i energetycznej. Ewa Zamościńska wspiera merytorycznie organizacje pozarządowe i konsultuje charakter prowadzonych przez nie projektów społecznych.  Prelegentka prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym dedykowane kadrze menedżerskiej. Wspiera firmy w procesach motywowania i edukacji pracowników oraz kadry menedżerskiej z zakresu wdrażania CSR.

Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu realizuje cykl bezpłatnych seminariów dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur, na temat wdrażania strategii społecznie odpowiedzialnego biznesu. Zakres tematyczny warsztatów obejmuje takie zagadnienia, jak:  wiedzę o CSR, zwłaszcza w aspekcie relacji z pracownikami, otoczeniem i środowiskiem naturalnym, czy też wiedzę o zasadach tworzenia strategii CSR przedsiębiorstwa, uwzględniających takie aspekty, jak promowanie zatrudnienia kobiet, osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych oraz zarządzanie wiekiem w firmie.

Pobierz zaproszenie

Więcej informacji udziela:
Marta Żeglińska
tel. 601 285 206
e-mail: m.zeglinska@atchristie.com

Daria Kozieja
tel. 603 110 172
e-mail: d.kozieja@atchristie.com

Udostępnij artykuł: