Jak nadchodzące wybory parlamentarne wpłyną na złotego?

Komentarze ekspertów

Podczas gdy polityka monetarna NBP zdaje się być  zdefiniowana na najbliższe miesiące, uwaga inwestorów skupia się teraz wokół niedzielnych wyborów parlamentarnych oraz ich potencjalnego wpływu na kondycję PLN.

Podczas gdy polityka monetarna NBP zdaje się być  zdefiniowana na najbliższe miesiące, uwaga inwestorów skupia się teraz wokół niedzielnych wyborów parlamentarnych oraz ich potencjalnego wpływu na kondycję PLN.

Sondaże uległy dramatycznej zmianie po tym gdy w połowie maja wybory prezydenckie wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Duda. Jeśli wierzyć właśnie przewidywaniom sondażowym, w najbliższą niedzielę zakończyć się może ośmioletni okres rządów Platformy Obywatelskiej. Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż żadnej partii nie udało się zapewnić większości parlamentarnej po 1989 roku, oraz że partner koalicyjny może okazać się trudny do znalezienia, tak naprawdę najnowszy skład parlamentu nie jest jeszcze przesądzony.

Popularność partii PiS zdaje się rosnąć na fali przedwyborczych obietnic, które choć atrakcyjne, najpewniej okażą się bardzo kosztowne. Dla przypomnienia: wśród najważniejszych obietnic
PiS znajduje się̨ obniżenie wieku emerytalnego, dodatkowe zapomogi oraz podniesienie progu kwoty wolnej od podatku. Analitycy przewidują, że takie reformy będą̨ kosztować państwo około 50 - 200 miliardów złotych, co z kolei wywołuje obawy wśród inwestorów.

Do tej pory efekt wyborów na złotego był raczej ‘stłumiony’. Co prawda polska waluta straciła wobec euro w przeciągu ostatnich miesięcy, jednak PLN utrzymał w dużym stopniu swoją pozycję w stosunku do dolara, pomimo mieszanych odczytów napływających z polskiej gospodarki.

Co czeka PLN po wyborach?

Rynki finansowe nie lubią niepewności, dlatego możliwa wygrana PiS najpewniej obniży wartość złotego tuż po 25 października. Dodatkową presję na walutę może wywołać przeciągający
się zazwyczaj proces tworzenia koalicji, jeżeli partii Jarosława Kaczyńskiego nie uda się zapewnić większości parlamentarnej.

Warto brać także pod uwagę fakt, iż PiS zadeklarowało potrzebę kilku tygodni aby ocenić jakie zmiany wygrana partia chciałaby wprowadzić. Pomimo tego, niektóre fakty i liczby są już znane
- wydatki na obronę narodową oraz politykę socjalną wyniosą około 2% PKB. Trudniejszy do obliczenia jest wpływ na budżet krajowy reform proponowanych przez PiS względem emerytur. Pomimo składanych obietnic, większość analityków spodziewa
się zderzenia z budżetową rzeczywistością przez polityków PiS; ponadto najnowsze podatki nałożone na większe sklepy oraz banki do pewnego stopnia pokryją koszty związane z reformami. Spodziewamy się, iż obietnice wyborcze PiS tak naprawdę wyniosą około 1% polskiego PKB i tym samym nie wpłyną znacząco na kondycję fiskalną kraju oraz nie będą miały długoterminowego wpływu na pozycję złotego.

Analizując wpływ wyborów na polską walutę w poprzednich
latach, wyniki miały zawsze krótkotrwały efekt. Wierzymy zatem,
iż złoty będzie zależny od innych czynników, takich jak polityka monetarna NBP, decyzja Rezerwy Federalnej w Stanach, oraz następne kroki które zdecyduje się podjąć Europejski Bank Centralny. Spodziewamy się̨ podwyżki stóp procentowych w USA najprawdopodobniej w grudniu bieżącego roku, natomiast Mario Draghi najpewniej w najbliższym czasie zadecyduje o przedłużeniu programu skupu europejskich aktywów. Te kroki zapewne wzmocnią dolara wobec większości walut gospodarek wschodzących, do których nadal zaliczany jest PLN. Polityka monetarna Europejskiego Banku Centralnego natomiast spowoduje osłabienie euro,
co oczywiście wpłynie na kurs wymiany szczególnie polskich eksporterów. Obecne osłabienie polskiego pieniądza jest szansą dla tych przedsiębiorców, którzy chcą zabezpieczyć poziom kursu EUR/PLN na nadchodzące kwartały.

Enrique Diaz- Alvarez,
Dyrektor ds. Oceny Ryzyka,
Ebury

Udostępnij artykuł: