Jak NBP chce poprawić dostępność i akceptację gotówki?

Gospodarka

Narodowy Bank Polski opublikował skróconą wersję Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego (NSBOG), która zawiera szereg propozycji działań, samoregulacyjnych lub odgórnych, na rzecz poprawy dostępności i akceptacji gotówki, np. zmiany opłat bankomatowych, ewentualne doprecyzowanie obowiązków banków dot. deponowania gotówki.

Napis: NBP na banknocie
Fot. stock.adobe.com/Maksym Kapliuk

Narodowy Bank Polski opublikował skróconą wersję Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego (NSBOG), która zawiera szereg propozycji działań, samoregulacyjnych lub odgórnych, na rzecz poprawy dostępności i akceptacji gotówki, np. zmiany opłat bankomatowych, ewentualne doprecyzowanie obowiązków banków dot. deponowania gotówki.

Strategia składa się z czterech filarów:

I. Dostępność i akceptacja gotówki;

II. Płynne zaopatrywanie w gotówkę;

III. Cyberbezpieczeństwo systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach zaopatrywania w gotówkę;

IV. Bezpieczeństwo fizyczne gotówki.

Kryterium dostępności gotówki

W ramach filaru pierwszego NBP przyjął następujące kryterium dostępności gotówki: wymóg zapewnienia 90 proc. populacji w Polsce dostępu do najbliższego oddziału banku lub bankomatu w odległości nie większej niż 10 km. Kryterium ma podlegać cyklicznemu przeglądowi.

Szereg działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności gotówki

NBP przewiduje w ramach NSBOG szereg działań mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności gotówki na terytorium RP, poniżej wybrane z nich:

- działania na rzecz samoregulacji w celu wprowadzenia rynkowych zmian opłat bankomatowych, a w przypadku braku samoregulacji – przygotowanie regulacji zobowiązującej dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapewnienia odpowiedniego dostępu do głównych źródeł gotówki;

Czytaj także: Obowiązek przyjęcia gotówki, ale bez sankcji >>>

- monitorowanie sytuacji na rynku usług bankomatowych – identyfikacja nasilania się zjawisk wpływających niekorzystnie na utrzymanie sieci bankomatowej, ewentualne podejmowanie działań w celu ograniczenia ryzyka;

- przeanalizowanie przez podmioty rynkowe możliwości zwiększenia skali wykorzystania tzw. mobilnych bankomatów, szczególnie na obszarach z utrudnionym dostępem do gotówki;

Czytaj także: NBP: Rada przyjęła projekt Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego >>>

- przygotowanie propozycji samoregulacji lub regulacji zobowiązującej dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki płatnicze do zapewnienia odpowiedniej sieci punktów dostępu do gotówki, stosowanej w przypadku niespełnienia kryterium dostępności gotówki;

- monitorowanie zmian regulacyjnych w obszarze świadczenia usług płatniczych na poziomie unijnym – rekomendowanie zmian umożliwiających dokonywanie tzw. wypłat sklepowych (cash back) bez konieczności uprzedniego zakupu;

- dalsze analizy w zakresie ewentualnej nowelizacji art. 66 ustawy Prawo bankowe (Art. 66. ustawy Prawo bankowe brzmi: "Banki są obowiązane przyjmować wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe oraz przeliczać i sortować banknoty i monety pochodzące z tych wpłat") w celu doprecyzowania obowiązków banków w zakresie deponowania przez klientów gotówki na rachunkach bankowych;

- zwiększenie świadomości społecznej i popularyzacja usługi cash back oraz analiza funkcjonowania tej usługi pod kątem możliwości wprowadzenia zmian służących zwiększeniu jej popularności;

Czytaj także: Raport NBP: rekordowy roczny przyrost wartości gotówki w obiegu w 2020 roku >>>

- opracowanie i udostępnienie mapy dostępności gotówki w Polsce zawierającej informacje o najważniejszych źródłach dostępu do gotówki (np. na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej);

- monitoring sieci pod kątem spełniania kryterium dostępności gotówki oraz podejmowanie działań na wypadek niespełnienia tego wskaźnika.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: