Jak nie zapłacić podatku od nieruchomości?

Finanse i gospodarka / Samorząd

Miasto Ruda Śląska zaproponowało innowacyjne i dobrze przyjęte działanie. Jeśli właściciel budynku, objętego ochroną konserwatorską podejmie się remontu frontowej elewacji budynku, może zostać zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości nawet na 10 lat.

Miasto Ruda Śląska zaproponowało innowacyjne i dobrze przyjęte działanie. Jeśli właściciel budynku, objętego ochroną konserwatorską podejmie się remontu frontowej elewacji budynku, może zostać zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości nawet na 10 lat.

To nowa uchwała podjęta przez radnych Rudy Śląskiej, w której jest około 2,2 tys. budynków objętych ochroną konserwatora zabytków. Zwolnienie od podatków będzie przysługiwać budynkom, które przylegają do jezdni lub chodnika.

Zwolnienie od podatku będzie możliwe zarówno dla właścicieli prywatnych, osób prowadzących działalność gospodarczą jak i wspólnot mieszkaniowych. Remont budynku będzie musiał zostać zrealizowany w ciągu roku od momentu zgłoszenia pomysłu. Wobec nowej propozycji radnych nie zgłosił zastrzeżeń Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ruda Śląska w poprzednich latach proponowała ulgi dla osób stwarzających nowe miejsca pracy. Inicjatywa nie spotkała się jednak z dużym zainteresowaniem. Skorzystało z niej zaledwie 15 podmiotów.

W planach na ten roku miasto przewidziało kwotę 1 mln zł na inwestycje w zabytki i remonty obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków. To zdecydowanie za mało, bowiem infrastruktura miejska ma dużo większe potrzeby. Stąd propozycja ulgi dla właścicieli nieruchomości.

Źródło: www.samorzad.lex.pl

Udostępnij artykuł: