Jak ograniczyć straty w firmie?

Firma

Uścisk dłoni
Fot. Pixabay.com

Przez brak kultury zapobiegania stratom w polskich firmach wykrywa się 4 razy mniej nadużyć niż na świecie.

Jak ograniczyć straty w firmie?

Jednym z powodów może być fakt, że tylko w 9 proc. przedsiębiorstw funkcjonują struktury dedykowane zapobieganiu stratom. Ich poziom w wyniku samych nadużyć i niegospodarności jest szacowny średnio na 5 proc. przychodów firm. Ograniczenie strat przy równoczesnej optymalizacji procesów oraz zasobów firmy mogą wygenerować dodatkowy zysk w wysokości nawet kilkudziesięciu procent!

Przedsiębiorstwa tracą część swoich przychodów w wyniku strat spowodowanych między innymi nadużyciami, niegospodarnością i niską efektywnością procesów. Powodem jest brak skutecznych mechanizmów zapobiegania i ograniczania strat.

Ograniczanie i zapobieganie stratom (ang. loss prevention) to zespół działań, których wdrożenie poprawia zysk spółek przez właściwe zarządzanie wydajnością i efektywnością w praktycznie wszystkich obszarach działalności firmy.

– Kluczem do podniesienia zysków naszych Klientów jest autorska metodologia LPE „Effect 4.0″ – mówi Marek Janke, wiceprezes Loss Prevention Experts. To koncepcja opierająca się na 4 filarach:

1. spojrzeniu holistycznym – kompleksowym podejściu do każdej organizacji

2. wiedzy i obserwacji eksperta – spojrzeniu z zewnątrz doświadczonego praktyka biznesu

3. analizie Big Data – unikatowych narzędziach analitycznych wiodących producentów oraz własnym oprogramowaniu i głębokiej wiedzy analityka

4. benchmarku rynkowym – szerokiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w wielu branżach, na różnych rynkach

W polskich przedsiębiorstwach najczęściej optymalizuje się obszary zakupów oraz sprzedaży i marketingu. Tylko 12% firm wskazało jako potencjalny obszar do ograniczania strat optymalizację w zakresie produkcji, gospodarki materiałowej, transportu, zabezpieczeń czy ubezpieczeń.

Loss Prevention Experts (LPE) w swojej dotychczasowej działalności ograniczyło straty swoich Klientów na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. W praktyce eksperci-praktycy polepszają u Klientów m.in. procesy produkcyjne, organizację transportu, procesy zakupowe i sprzedażowe, gospodarkę materiałową i energetyczną, ryzyka ubezpieczeniowe czy systemy zabezpieczeń. Każdym z obszarów zajmują się dedykowani eksperci o głębokiej specjalizacji i wieloletnim doświadczeniu branżowym. W efekcie prac eksperckich LPE generuje dodatkowy zysk dla firm.

Źródło: Loss Prevention Experts

Udostępnij artykuł: