Jak oszczędzają samorządy?

Samorząd

W związku z zagrożeniem kryzysem i postępującym zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego, włodarze samorządów poszukują ścieżek generowania oszczędności. Szczególnie modne i skuteczne okazały się działana związane z zakupami grupowymi usług dla gmin. Jednakże nie są to jedyne sposoby oszczędzania. Planowane są zwolnienia, zamykanie szkół oraz mniejsza dbałość o uliczne oświetlenie.

Samorządy największą część swoich budżetów wydają na kwestie związane z edukacją. Większość gmin dokłada do wynagrodzeń nauczycieli kwoty liczone w milionach złotych. W ramach poszukiwania oszczędności wiele gmin zadecyduje o zamknięciu małych placówek szkolnych – przede wszystkim dużych budynków z małą ilością uczniów.

Kolejny sposób na oszczędzanie to zwolnienia w dziale administracji. Ona bowiem jest drugim największym kosztem dla samorządów. W gminach o szczególnie trudnej sytuacji ilość zwolnienień będzie bardzo duża. Ruda Śląska, która zatrudnia ponad 120 pracowników planuje przeprowadzenie zwolnień grupowych – 88 osób.

Świętokrzyskie planuje oszczędzać na oświetleniu ulic. Lampy mają być wyłączane między północą o piątą rano (oprócz dróg krajowych i okolic szkół). Włocławek znalazł oszczędności w postaci likwidacji nieużywanych koszy na śmieci. Kolejne oszczędności zamierza wygenerować przeznaczając mniej pieniędzy na kluby sportowe i organizacje pozarządowe.

Źródło: www.rp.pl

Udostępnij artykuł: