Jak oszczędzaliśmy

Raporty

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp z poziomu 4,75 proc. w 2012 roku do 2,5 proc. w 2013 roku miały istotny wpływ na politykę Polaków w obszarze oszczędzania.

Decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp z poziomu 4,75 proc. w 2012 roku do 2,5 proc. w 2013 roku miały istotny wpływ na politykę Polaków w obszarze oszczędzania.

W efekcie obniżki stóp spadło oprocentowanie depozytów bankowych. Obecnie oprocentowanie wynosi ok. 3,5 proc. dla lokat, 3 proc. dla najlepszych kont oszczędnościowych, podczas gdy średnie na całym rynku oscyluje na poziomie 2,5 proc.
140211.lokaty.tab.01.600x127140211.stopy.referencyjne.600x338

W 2013 roku Polacy wpłacili najmniej na depozyty bankowe od 2008 roku. W poprzednim roku do banków wpłynęło zaledwie 32,3 mld zł, głównie na rachunki bieżące i konta oszczędnościowe - 42,4 mld zł. W tym czasie z lokat odpłynęło 10,1 mld zł.

Środki wypłacano z lokat w pierwszej połowie 2013 roku (luty - lipiec 2013), co było związane z istotnym spadkiem oprocentowania. Sytuacja odwróciła się w drugiej połowie roku. Klienci banków pogodzili się z aktualnymi poziomami stawek i zaczęli na nowo przekazywać oszczędności na depozyty, głównie długoterminowe - nawet dwuletnie.

W bankach obecnie trzymamy 536,4 mld zł, z czego na lokatach zgromadziliśmy 259,9 mld zł, a na depozytach bieżących 276,5 mld.
140211.lokaty.tab.02.600x175

Fundusze inwestycyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem w 2013 roku. Gwarantowały one wyższy zysk od korzyści osiąganych z przeciętnego depozytu terminowego. Niemal do końca listopada 2013 roku indeksy rosły. Dobra sytuacja na warszawskiej giełdzie przyciągała inwestorów. Według Analiz Online w całym 2013 roku do funduszy inwestycyjnych napłynęło aż 30,4 mld zł, z czego nieco ponad połowa, bo 16,4 mld zł poszło do funduszy detalicznych.

Wydaje się, że 2014 rok będzie korzystniejszy dla bankowych oszczędności. Polacy znowu będą oszczędzać na depozytach - szacuje się bowiem wzrost stopy procentowej w trzecim kwartale.

Tabele (1 i 3) pochodzą z artykułu pt. Oszczędności pod presją Banku BGŻOptima

up

Udostępnij artykuł: