Jak otrzymać zasiłek powodziowy

Samorząd

16 listopada 2011 roku weszło w życie rozporządzenie określające wzór wniosku i tryb wypłaty jednorazowego zasiłku powodziowego. Będzie on wypłacany niezależnie od dochodów, a decyzję o jego przyznaniu podejmie odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Kwota zasiłku nie może przekroczyć 2 tys. zł. i będą mogły go otrzymać osoby samotnie gospodarujące lub rodziny, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi. Decyzję podejmie burmistrz, prezydent mista lub wót gminy, na terenie której wnioskodawca poniósł szkody lub gminy sąsiedniej, na terenie której poszkodowany przebywa w wyniku ewakuacji lub konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania.

Czas na decyzję jest bardzo krótki – ma być ona bowiem podjęta w ciągu 2 dni od wpłynięcia wniosku. Jeśli kilka osób z jednej rodziny złoży wniosek, rozpatrywane będzie jedno postępowanie. Do wniosku należy załączyć opis rodzaju i wielkości szkody, potwierdzenie, że wnioskodawca nie ubiegał się o odszkodowanie w innej gminie oraz zgodę na weryfikację danych zawartych we wniosku.

Odszkodowanie może zostać cofnięte, jeśli w wyniku potępowania weryfikacynego okaże się, że wnioskodawca nie poniósł szkody lub poniósł niewspółmierną do deklarowanej. W takiej sytuacji odszkodowanie należy zwrócić w ciągu 7 dni.

Rozporządzenie wraz z wzorem wniosku dostępne jest pod adresem: http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2011,nr,247/poz,1477,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-w-sprawie-trybu.html.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: