Jak pandemia zmieniła działania CSR w firmach

ESG / Multimedia

Jak wynika z najnowszej edycji badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, 2/3 firm dostrzega wpływ zjawisk wynikających ze zmian klimatu na bieżącą działalność, a 77% przedsiębiorstw już teraz stara się im zapobiegać.

Mariusz Kielich z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.
Źródło: MarketNews24

Jak wynika z najnowszej edycji badania CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, 2/3 firm dostrzega wpływ zjawisk wynikających ze zmian klimatu na bieżącą działalność, a 77% przedsiębiorstw już teraz stara się im zapobiegać.

Zaangażowanie w ochronę środowiska od kilku lat rośnie wśród przedsiębiorców, choć nadal najczęściej firmy podejmują działania skierowane wobec swoich pracowników.

Jedynie w 13% firm nie ma konkretnego działu / osoby, która byłaby odpowiedzialna za prowadzenia projektów społecznych i środowiskowych, a tylko 6% organizacji nie posiada budżetu na projekty CSR

Spada liczba projektów charytatywnych, pomimo tego, że budżety na działania CSR z roku na rok nieznacznie rosną. Zwiększa się natomiast zainteresowanie tematami społecznymi i środowiskowymi wśród konsumentów, choć nie wróciły one jeszcze do poziomów sprzed pandemii.

Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie zmian

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) już po raz szósty przeprowadziła badanie na temat działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowanych przez firmy w Polsce.

‒ W ciągu tych sześciu lat nakłady finansowe na prowadzenie działań CSR zwiększyły się nieznacznie, to jest różnica nie przekraczająca 10%.

Tegoroczne wyniki pokazują, że obszar CSR ulega postępującej profesjonalizacji. Już ponad 2/3 firm posiada strategię działań i prowadzi raportowanie.

Jedynie w 13% firm nie ma konkretnego działu / osoby, która byłaby odpowiedzialna za prowadzenia projektów społecznych i środowiskowych, a tylko 6% organizacji nie posiada budżetu na projekty CSR (w 2019 roku było ich 21%) ‒ mówi w rozmowie z MarketNews24 Mariusz Kielich z Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

W tym roku ankieta została poszerzona o pytania dotyczące zmian klimatu i ich wpływu na biznes. 77% firm deklaruje, że już teraz prowadzi działania w tym obszarze. Najczęściej dotyczą one poprawy efektywności energetycznej organizacji (86% wskazań), optymalizacji transportu (78%), prowadzenia działań edukacyjnych (75%), czy zakupu energii ze źródeł odnawialnych (56%).

Obszar CSR ulega postępującej profesjonalizacji. Już ponad 2/3 firm posiada strategię działań i prowadzi raportowanie

Mniej niż połowa przedsiębiorstw (43%) liczy swój ślad węglowy, a jedynie 30% ma wyznaczone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym (na poziomie globalnym wyznaczyło je 59% firm). Połowa z nich chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2030 roku, 14% do 2040, a 36% do 2050 roku.

Czytaj także: Dlaczego banki muszą ograniczać ślad węglowy w swoich aktywach i produktach finansowych?

Pracodawcy więcej dbają o pracowników i szkolenia

Ochrona środowiska jest tym obszarem, który staje się z roku na rok coraz ważniejszy dla biznesu, jednak firmy najczęściej nadal podejmują działania skierowane do swoich pracowników (88% wskazań).

Najwięcej przedsiębiorców oferuje dodatkowe świadczenia socjalne i benefity, dostęp do programów szkoleniowych i rozwoju kompetencji zawodowych, czy wprowadza kodeks etyki. Z roku na rok słabnie pozycja wolontariatu pracowniczego, który rozwijany jest obecnie w 40% firm.

Zamiast doraźnej pomocy ‒ partnerstwo z lokalną społecznością

Na drugim miejscu są działania CSR skierowane do społeczności lokalnych i w obszarze ochrony środowiska. Warto zauważyć, że coraz mniej firm utożsamia działania charytatywne z CSR.

Jeszcze trzy lata temu 84% organizacji udzielało wsparcia finansowego fundacjom, czy lokalnym stowarzyszeniom, a w tym roku tego rodzaju działania zadeklarowało 64% firm. Pokazuje to, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz bardziej dojrzała i wiele firm buduje długofalowe i bardziej zaawansowane partnerstwa.

Transparentna komunikacja z klientami

Trzecim obszarem CSR, w który angażują się firmy są działania wobec własnych klientów (76%) i dotyczą głównie transparentnej i prostej komunikacji, czy usprawnień w procesie obsługi klienta, w tym łatwiejszych reklamacji i zwrotów, co wynikać może z rozwoju rynku e-commerce i przejściem wielu Polaków na zakupy on-line.

(Powodem) angażowania się biznesu w obszar CSR na pierwszym miejscu niezmiennie pozostaje kwestia wzmocnienia wizerunku (72%)

Najrzadziej firmy podejmują działania wobec swoich dostawców i partnerów biznesowych, choć w porównaniu do 2019 roku wynik ten zwiększył się z 43% do 61%.

Wśród powodów angażowania się biznesu w obszar CSR na pierwszym miejscu niezmiennie pozostaje kwestia wzmocnienia wizerunku (72%). Na kolejnym jest odgórna polityka całej grupy (wzrost od 2019 roku z 30% do 60%), a dopiero jako trzeci powód respondenci wskazywali potrzebę prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny z myślą o środowisku i społeczeństwie (52%).

Czytaj także: SALTUS Ubezpieczenia po raz drugi z tytułem etycznej firmy

Jak zmienia się CSR w Polsce

Integralną częścią badania są wyniki ankiety przeprowadzonej przez Havas Media Group Polska na próbie 1066 dorosłych konsumentów na temat ich świadomości i oczekiwań w zakresie działań CSR. Ubiegłoroczne wyniki różniły się znacznie od wyników z poprzednich lat. Konsumenci mniejszą wagę przykładali do tego, czy firmy prowadzą działania w sposób etyczny i odpowiedzialny.

W tym roku widzimy pewne odbicie, jednak nadal wyniki nie wróciły do poziomu sprzed pandemii. 43% respondentów przykłada wagę do tego w jaki sposób kupowane produkty oddziałują na społeczeństwo i ekologię (37% w zeszłym roku i 53% przed pandemią), a 68% konsumentów uważa, że firmy są etycznie zobowiązane do tego, aby działać bez szkody dla otoczenia (56% w 2020 roku i 73% w 2019).

W tym roku, poza standardowymi wskaźnikami, analizowano również podejście konsumentów do zmian klimatu oraz roli jaką w tym zakresie odgrywają firmy i korporacje. Winą za globalne ocieplenie oraz zmiany klimatu, konsumenci obarczają przede wszystkim kraje rozwinięte oraz duże firmy i korporacje. Jednocześnie oczekują również, że to właśnie te podmioty będą angażować się najbardziej w przeciwdziałanie skutkom globalnego ocieplenia.

Ubiegłoroczne wyniki różniły się znacznie od wyników z poprzednich lat. Konsumenci mniejszą wagę przykładali do tego, czy firmy prowadzą działania w sposób etyczny i odpowiedzialny

Sami konsumenci również mogliby wspierać marki, które takie działania podejmują – blisko połowa badanych byłaby skłonna kupować produkty marek walczących ze zmianami klimatu, a blisko ¼ ‒ byłaby gotowa zapłacić więcej za produkty takich marek.


Badanie CSR w praktyce – barometr Francusko Polskiej Izby Gospodarcze zostało przeprowadzone wśród firm polskich i zagranicznych działających w naszym kraju w listopadzie 2021 roku. Udział w nim wzięły 93 organizacje. Uzupełniające badanie na temat konsumentów przeprowadzone było w tym samym czasie metodą CAWI na próbie 1066 dorosłych Polaków.

Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: