Jak Polska wykorzystuje fundusze unijne?

Gospodarka

Rada Ministrów zapoznała się z informacją: "Fundusze europejskie na półmetku. Podsumowanie połowy okresu programowania 2014-2020", przedstawioną przez ministra inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Na półmetku Polska ma prawie trzy czwarte funduszy w zawartych umowach i jedną czwartą już rozliczonych z Komisją Europejską, podano także.

Złoty i euro - pieniądze
Złoty i euro Fot. stock.adobe.comwhitelook

Rada Ministrów zapoznała się z informacją: "Fundusze europejskie na półmetku. Podsumowanie połowy okresu programowania 2014-2020", przedstawioną przez ministra inwestycji i rozwoju, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Na półmetku Polska ma prawie trzy czwarte funduszy w zawartych umowach i jedną czwartą już rozliczonych z Komisją Europejską, podano także.

Polska wśród państw Unii Europejskiej najefektywniej i najsprawniej wykorzystuje dostępne środki unijne #FunduszeUnijne #UniaEuropejska

"Polska wśród państw Unii Europejskiej najefektywniej i najsprawniej wykorzystuje dostępne środki unijne. Fundusze wypłacone nam przez Komisję Europejską do końca 2018 r. to blisko 17 mld euro, czyli 22% dostępnego budżetu dla naszego kraju. Do końca ubiegłego roku wartość projektów (w złożonych wnioskach) osiągnęła 618 mld zł, a podpisano umowy na 382 mld zł. Z tej kwoty beneficjenci rozliczyli 97 mld zł" - czytamy w komunikacie.Czytaj także

Różnice w tempie realizacji programów krajowych

Nadal utrzymują się różnice w tempie realizacji programów krajowych (zarządzanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) i regionalnych (zarządzanych przez zarządy województw). Znacznie sprawniej realizowane są programy krajowe. Zawarte w nich do końca 2018 r. umowy wyczerpały 74% dostępnych środków, podczas gdy w programach regionalnych było to 66%.

Rozwój Polski i poprawa jakości życia obywateli

"Wyniki osiągnięte w połowie perspektywy napawają optymizmem na dalszą realizację programów. Na półmetku nasz kraj ma prawie trzy czwarte funduszy w zawartych umowach i jedną czwartą już rozliczonych z KE. Dobrze wykorzystywane środki polityki spójności wpływają na rozwój Polski i poprawę jakości życia obywateli. Przykładem tego typu działań są m.in.: dofinansowanie projektów realizowanych przez ponad 48 tys. przedsiębiorstw, wsparcie ponad 700 szpitali, wdrożenie blisko 5 tys. wyników prac z zakresu badawczo-rozwojowego oraz liczne projekty dotyczące rynku pracy" - czytamy także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: