Jak pomnażać swoje oszczędności

Finanse i gospodarka

Od wybuchu afery Amber Gold Polacy czują się niekomfortowo powierzając innym swoje oszczędności. Według CBOS, jedynie 26% z nich zainwestowałoby niespodziewany przypływ gotówki. W gąszczu dostępnych ofert łatwo się jednak zgubić - na rynku jest bowiem wiele produktów finansowych, z których każde niesie ze sobą inny zestaw możliwości. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) zgodnie wskazują: najważniejsze, by wybrać produkt, który ochroni kapitał ale i pozwoli zarobić.

Od wybuchu afery Amber Gold Polacy czują się niekomfortowo powierzając innym swoje oszczędności. Według CBOS, jedynie 26% z nich zainwestowałoby niespodziewany przypływ gotówki. W gąszczu dostępnych ofert łatwo się jednak zgubić - na rynku jest bowiem wiele produktów finansowych, z których każde niesie ze sobą inny zestaw możliwości. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF) zgodnie wskazują: najważniejsze, by wybrać produkt, który ochroni kapitał ale i pozwoli zarobić.

Lokaty - nadal opłacalne?

Najbardziej popularną formą inwestowania są lokaty bankowe czyli tak zwane depozyty. Aż 37% przebadanych przez CBOS osób zadeklarowało wybór tej formy oszczędzania. - Ich główną zaletą jest zróżnicowane oprocentowanie oraz bezpieczeństwo - twierdzi Karol Dąbrowski, Idea Expert SA, Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF). - "Procent" zależy bowiem od banku, okresu na jaki chcemy ulokować pieniądze oraz stóp procentowych na rynku WIBOR. Możemy także spotkać depozyty o oprocentowaniu stałym, zmiennym lub progresywnym. Zgodnie z prawem unijnym, depozyty bankowe gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Poziom tej gwarancji wynosi równowartość 100 000 EUR i dotyczy środków zdeponowanych na wszystkich rachunkach w danym banku. Powierzając swoje oszczędności podmiotowi objętemu nadzorem KNF (np. banki) otrzymujemy więc gwarancję, że nie przepadną one wraz z instytucją - dodaje ekspert.

Wciąż popularne konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe od lat cieszą się powodzeniem wśród oszczędzających. Wybierając to narzędzie bronimy się przed inflacją i spadkiem wartości przechowywanego pieniądza przy braku ryzyka jego utraty. Jedną z największych zalet tego typu kont jest także względnie wysokie oprocentowanie oraz możliwość wypłaty kapitału w każdym momencie bez straty zysków. Wybierając najlepsze konto oszczędnościowe należy przede wszystkim zwrócić uwagę aby jego oprocentowanie było wyższe niż poziom inflacji. Warto także sprawdzić sposób kapitalizacji odsetek. Dotąd opłacalne kapitalizacje dzienne stają się obecnie mniej korzystne.

Bezpieczne obligacje

Najbezpieczniejszą formą inwestowania kapitału są zazwyczaj obligacje rządowe. Na taką formę "pożyczki" udzielanej państwu, według CBOS, zdecydowałoby się 12% badanych. Obligacje tego typu są terminowym papierem wartościowym, w którym państwo zobowiązuje się do zwrotu powierzonych mu pieniędzy wraz z odsetkami. Decydując się na ich zakup warto jednak zwrócić uwagę na dobór kraju, w który chcemy "zainwestować". - Najlepiej wybierać te o dobrym ratingu, czyli korzystnej ocenie finansowej, bez problemów budżetowych. Im wyższy jest rating tym niższe oprocentowanie obligacji - twierdzi Dąbrowski, Idea Expert, ZFDF. - W Polsce możemy swobodnie nabyć obligacje Skarbu Państwa. Ich termin najczęściej mieści się między 2 a 10 lat a oprocentowanie może być zarówno stałe jak i zmienne, oparte np. o stopę WIBOR i mnożnik.

Inwestować w struktury

Produkty strukturyzowane, czyli tzw. struktury, ze względu na swoją złożoność, traktowane są jako połączenie instrumentów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Składają się bowiem z instrumentu dłużnego np. depozytu czy obligacji oraz np. kontraktu terminowego. Przy wyborze odpowiedniego produktu należy przede wszystkim pamiętać, iż w tym wypadku zysk zawsze zależy od realizacji założonego na początku scenariusza. Jedynie jego spełnienie gwarantuje opłacalność takiej inwestycji. Warto także sprawdzić jaki jest stopień partycypacji, czyli naszego udziału w ewentualnym zysku.

Dostępne alternatywy

Alternatywne formy inwestowania z roku na rok zdobywają coraz większą liczbę zwolenników. To dobry sposób na zróżnicowanie portfela inwestycyjnego. - Od kilku lat powodzeniem cieszą się inwestycje m.in. w alkohole, jak wino czy whisky - twierdzi Maciej Kossowski, Wealth Solutions, ZFDF. - Obecnie Polacy zainwestowali w ten sposób już ok. 145 mln zł. Główną zaletą takiego sposobu lokowania kapitału jest  jego duża niezależność od rynków finansowych i dlatego dla wielu osób są one dobrym rozwiązaniem na czas kryzysu - tłumaczy ekspert. Popularną formą oszczędzania jest także inwestowanie w nieruchomości, aż 38%  badanych zainwestowałoby w ten sposób niespodziewane pieniądze. To trafny wybór, ponieważ obecnie mamy dobry czas na zakupy na rynku ziemi. Wiele gruntów znajduje się bowiem w przystępnych cenach i w dłuższej perspektywie mogą okazać się dobrą lokatą kapitału. - Udaną inwestycją, i to już w perspektywie kilku lat, mogą być grunty rolne kupowane w celu ich późniejszego przekształcenia. Niestety, tylko nieliczne nieruchomości mogą zostać nabyte w tym celu, ale dzięki nim wciąż osiągalne są stopy zwrotu sięgające 20-30 proc. w skali roku i to przy inwestycji obliczonej na ok. 5 lat. Możliwe jest to dzięki dużej dysproporcji, jaka występuje między cenami gruntów o różnym przeznaczeniu. Dla przykładu, w okolicach Warszawy metr kwadratowy ziemi budowlanej jest kilka razy droższy od metra kwadratowego ziemi rolnej - twierdzi Kossowski, Wealth Solutions, ZFDF. - Jednak stanowczo odradzić trzeba samodzielne próby inwestowania osobom nie posiadającym doświadczenia i wiedzy na temat panujących na rynku ziemi realiów - ostrzega Kossowski.

Inwestycyjny dylemat

Chcąc inwestować pieniądze zawsze stajemy przed dylematem, czy zadowoli nas mniejszy zysk przy większym bezpieczeństwie, czy chcemy zaryzykować przy wyższym potencjale zarobku. Obawa o bezpieczeństwo kapitału wynika często z braku wiedzy potrzebnej do wyboru najkorzystniejszej oferty. - Zdarza się, że podjęcie decyzji związanej nawet z minimalnym ryzykiem materialnym, uniemożliwia silny lęk przed utratą majątku - tłumaczy dr n. med. Jarosław Strzelec, psychiatra, ordynator Kliniki Psychiatrycznej Inventiva w Tuszynie k. Łodzi.  - Przed decyzją o ulokowaniu oszczędności warto stworzyć bilans potencjalnych zysków i strat. Należy też zawsze pamiętać, że potrzeba nadmiernego oszczędzania i kontrolowania kapitału może być równie przykra w skutkach, jak uzależnienie od zakupów czy utrata zdolności kontroli nad finansami. W mojej praktyce klinicznej spotkałem wiele osób, którym zaburzenie to zrujnowało życie - dodaje.

Obecnie na rynku oferowanych jest wiele instrumentów finansowych, które obiecują wysokie zyski. Aby wybrać te najbardziej odpowiednie, eksperci ZFDF przygotowali pięć praktycznych rad, których przestrzeganie pomoże uchronić przed nietrafioną inwestycją:

130225.oszczednosci.550x

Udostępnij artykuł: