Jak pomóc firmom i wrócić na ścieżkę rozwoju? Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Rady Przedsiębiorczości

Gospodarka

Spotkanie prezydenta z członkami Rady Przedsiębiorczości odbyło się 03.02.2021. Jak podała Kancelaria Prezydenta, głównym tematem rozmów w Pałacu Prezydenckim był wpływ pandemii na krajową gospodarkę.

Spotkanie Prezydenta RP z Radą Przedsiębiorczości, źródło PREZYDENT.PL

Spotkanie prezydenta z członkami Rady Przedsiębiorczości odbyło się 03.02.2021. Jak podała Kancelaria Prezydenta, głównym tematem rozmów w Pałacu Prezydenckim był wpływ pandemii na krajową gospodarkę.

W dwugodzinnym, bezpośrednim spotkaniu Rady Przedsiębiorczości w Pałacu Prezydenckim z prezydentem RP Andrzejem Dudą, brali także udział wicepremier Jarosław Gowin, wiceminister Olga Semeniuk i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Więcej środków unijnych do sektora prywatnego

Marek Goliszewski, przewodniczący Rady Przedsiębiorczoœci i prezes Business Centre Club zaproponował prezydentowi zawarcie Paktu Antykryzysowego w sprawach, które przedstawili członkowie Rady Przedsiębiorczoœci - szefowie dziewięciu największych organizacji gospodarczych w Polsce.

Rozmawiano o odbudowie gospodarki i konstrukcji tarcz antykryzysowych i finansowej PFR 2.0.

Premier Gowin zadeklarował swoje poparcie dla szybszego odmrażania gospodarki.

Przedsiębiorcy zgłosili postulaty kierowania w większym stopniu funduszy europejskich nie tylko na inwestycje publiczne, ale przede wszystkim do sektora prywatnego.

Wskazywali na konieczność przestawienia polityki gospodarczej z prokonsumpcyjnej na inwestycyjną.

Jak wykorzystać Plan Odbudowy?

Dużo czasu poświęcono na spotkaniu sposobowi stanowienia prawa w Polsce i ustawom gospodarczym zbyt szybko uchwalanym i zmienianym przez Sejm, bez konsultacji z praktykami życia gospodarczego.

-Powinniśmy skupić plan odbudowy i budowy odporności gospodarki na kilku najważniejszych, strategicznych wyzwaniach takich jak: inwestycje w opiekę zdrowotną, cyfryzacja oraz neutralność klimatyczna. ( ...) Liczymy na wsparcie Pana Prezydenta w określeniu priorytetów i wsparciu budowy takiego formatu konsultacji społecznych, aby ten nowy Plan Marshalla przyniósł Polsce największe korzyści - powiedział Rafał Baniak wiceprezydent Pracodawców RP.

Zaapelowano do prezydenta RP o zawetowanie ustaw, które w swoich zapisach stawiają każdego przedsiębiorcę w roli podejrzanego i zniechęcają do inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Ożywić inwestycje prywatne, znieść podatek bankowy, wdrożyć gospodarkę 4.0

Reprezentujący Związek Banków Polskich Wiceprezes Włodzimierz Kiciński podkreślił, że dla banków najistotniejsze pozostaje ożywienie inwestycji, w tym inwestycji prywatnych, a szczególnie w obszarze tzw. zielonej gospodarki.

Ponadto ważnym jest problem transformacji energetycznej, projektów ukierunkowanych na ochronę środowiska w szczególności na program „Czyste powietrze”. Zdaniem prezesa Kicińskiego ważnym jest połączenie postulatów sektora bankowego z wymaganiami i projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich.

Jego zdaniem aby zapobiec dezaktywizacji banków w procesie inwestycyjnym należy przed wszystkim zlikwidować kontrproduktywny podatek bankowy.

Włodzimierz Kiciński przypomniał, że banki odpowiadają za 70 procent finasowania gospodarki krajowej, co przy stagnacji rynku kapitałowego i ograniczeniu innych źródeł finansowania wymaga stworzenia sprawnych mechanizmów pozwalających na dalsze efektywne wspieranie gospodarki przez sektor bankowy. 

W trakcie swojego wystąpienia prezes Kiciński mówił jak ważne jest stworzenie warunków do wdrożenia gospodarki 4.0 oraz stworzenie specjalnych programów wsparcia.

Przypomniał, że to właśnie banki w walny sposób przyczyniły się do sprawnej dystrybucji środków z programów pomocowych w czasie pandemii oraz dystrybucji środków z programów społecznych takich jak choćby 500+.  

Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, wskazał że środki europejskie z Funduszu Odbudowy i Restrukturyzacji dotrą do Polski najwcześniej w przyszłym roku.

– Musimy szukać nowych rozwiązań, dobrych rozwiązań, a dziś największym wyzwaniem jest znalezienie takich, które pomogą przetrwać polskim firmom i przedsiębiorcom, a następnie – najszybciej, jak to będzie możliwe – wrócić na drogę jak najbardziej dynamicznego rozwoju – mówił Prezydent RP Andrzej Duda.

Udostępnij artykuł: