Rynek finansowy: Jak poprawić zdolności do inwestowania w start-up

BANK 2016/11

W Polsce segment inwestorów prywatnych typu business angels znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju, ale charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu. Dlatego od kilku miesięcy realizowany jest nowy unijny program pilotażowy pn. Early Stage Investing Launchpad (ESIL), którego celem jest rozwój rynku aniołów biznesu, także w naszym kraju.

W Polsce segment inwestorów prywatnych typu business angels znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju, ale charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu. Dlatego od kilku miesięcy realizowany jest nowy unijny program pilotażowy pn. Early Stage Investing Launchpad (ESIL), którego celem jest rozwój rynku aniołów biznesu, także w naszym kraju.

Ignacy Kowalski

Early Stage Investing Launchpad (ESIL) to program finansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy „Startup Europe”, realizowanej w zakresie „Planu działań UE na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.” Ukierunkowany został na edukację oraz rozwój środowisk inwestorów prywatnych typu anioł biznesu (business angels) w wybranych państwach członkowskich, w których rynek ten dopiero się rozwija.

Najważniejszym celem programu jest rozwinięcie i pobudzenie aktywności aniołów biznesu za pośrednictwem międzynarodowego programu edukacyjnego oraz wymiany doświadczeń. Pierwsza faza programu, ESIL Pilot, ukierunkowana została na trzy państwa Europy Środkowej: Polskę, Rumunię oraz Słowację, gdzie liczba aniołów biznesu i działań związanych z tą formą finansowania innowacji oraz inwestycji jest nadal relatywnie niska, a rynek pozostaje w fazie wschodzącej. Szczególną uwagę w programie ESIL Pilot poświęcono mechanizmom inwestowania i wspierania rozwoju wysoce innowacyjnych start-upów i MŚP w branży nowych technologii oraz koinwestycjom międzynarodowym pomiędzy sieciami aniołów biznesu w krajach członkowskich. Pilotaż realizowany będzie do grudnia 2016 r. W razie powodzenia programu planowany jest większy program wsparcia, który będzie wprost powiązany z programem ramowym „Horyzont 2020”.

Dzięki realizacji ESIL Pilot istnieje szansa na wsparcie rozwoju ważnego segmentu rynku kapitałowego, jaki tworzą inwestorzy prywatni typu business angels. W Polsce segment ten znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju, ale charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu.

Środowisko business angels w Polsce nie ukrywa, że bardzo liczy na rozwój współpracy z instytucjami krajowymi. Kluczową z nich jest Polski Fundusz Rozwoju.

Unijnymi operatorami ESIL są europejskie organizacje rynku BA: Business Angels Europe (BAE) oraz Europejskie Stowarzyszenie Aniołów Biznesu (EBAN). Operatorami projektu w Polsce są: sieć aniołów biznesu Cobin Angels oraz Meta Polska.

Dzięki realizacji ESIL Pilot Polska wykorzystuje unijne finansowanie ukierunkowane na rozwój ważnego segmentu rynku kapitałowego, jaki tworzą aniołowie biznesu. W naszym kraju segment ten znajduje się wciąż we wczesnej fazie rozwoju i charakteryzuje się wysokim potencjałem ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: