Jak powinien funkcjonować system ochrony zdrowia w Polsce? – ankieta BCC i WHC

Finanse i gospodarka

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Business Centre Club wraz z Fundacją Watch Health Care imienia prof. Jacka Ruszkowskiego (WHC) wystosował 3 czerwca do ugrupowań politycznych i organizacji związanych z ochroną zdrowia ankietę z pytaniami dotyczącymi ich poglądów na temat kluczowych problemów ochrony zdrowia w Polsce. Ankietę przedstawiamy w załączeniu.

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi Business Centre Club wraz z Fundacją Watch Health Care imienia prof. Jacka Ruszkowskiego (WHC) wystosował 3 czerwca do ugrupowań politycznych i organizacji związanych z ochroną zdrowia ankietę z pytaniami dotyczącymi ich poglądów na temat kluczowych problemów ochrony zdrowia w Polsce. Ankietę przedstawiamy w załączeniu.

Wszystkie badania opinii publicznej wskazują na zdrowie, jako jedną z najważniejszych wartości dla Polaków. Zdrowie obywateli jest też, w kontekście państwa, jego największym kapitałem. Wysoka jakość i dostępność usług zdrowotnych jest przedmiotem troski zarówno przedsiębiorców, jaki i pracowników.

Chcielibyśmy zatem poznać stanowiska poszczególnych ugrupowań i organizacji związanych z ochroną zdrowia dotyczące systemu ochrony zdrowia.

Zachęcamy serdecznie do jej wypełnienia i przesłania na adres bcc@bcc.org.pl

Ankieta dostępna tutaj

Anna Janczewska-Radwan
minister ds. systemu ochrony zdrowia
Gospodarczy Gabinet Cieni BCC

Udostępnij artykuł: