Jak pracownicy fizyczni przygotowują się do emerytury?

Mój plan emerytalny

Mężczyzna pracujący przy budowie mieszkania
Fot. Pixabay.com

Pracownicy fizyczni powinni inaczej niż pozostali pracownicy przygotowywać się do przyszłej emerytury. Z jednej strony charakter ich pracy powoduje, że wykonywanie jej w podeszłym wieku będzie trudne lub nawet niemożliwe. Z drugiej powinni oni wziąć pod uwagę postępującą automatyzację, robotyzację i digitalizację - trendy, które w najbliższych latach będą zmniejszać zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Zaledwie 35 procent pracowników fizycznych twierdzi, że regularnie oszczędza na emeryturę, a kolejne 27 procent określa się jako oszczędzający okazjonalni #emerytury

  • Tylko 35 procent pracowników fizycznych twierdzi, że systematycznie oszczędza na emeryturę, a 19 procent twierdzi, że ma opracowany plan finansowego przygotowania do emerytury
  • 60 procent pracowników fizycznych uważa, że wiek emerytalny powinien wzrosnąć w związku z wydłużającą się średnią długością życia
  • 85 procent pracowników fizycznych martwi się o swoje zdrowie w podeszłym wieku

Czwarta rewolucja przemysłowa

Gdy świat wkracza w nową erę automatyzacji, robotyzacji i wykorzystania sztucznej inteligencji – często nazywaną czwartą rewolucją przemysłową – zmienia się również rynek pracy. W niektórych branżach zapotrzebowanie na pracowników fizycznych już zniknęło lub zostało bardzo ograniczone. W innych nowe technologie zmieniają charakter pracy fizycznej, dzięki czemu jest ona mniej uciążliwa dla organizmu i umożliwia pracownikom dłuższe wykonywanie zawodu.

Określenie „pracownik fizyczny” zmieniło w ostatnich latach swój charakter. W badaniu przeprowadzonym przez Aegon za pracowników fizycznych uznano osoby, których praca wymaga regularnego, długiego i intensywnego wysiłku fizycznego – są to osoby zatrudnione m.in. w górnictwie, budownictwie, przemyśle ciężkim, zakładach produkcyjnych czy rolnictwie.

Raport Aegon, opracowany w oparciu o odpowiedzi 4.800 pracowników fizycznych i ponad 9.900 pracowników umysłowych z 15 krajów świata, w tym Polski, ma na celu odpowiedź na następujące pytania: w jaki sposób pracownicy fizyczni planują i przygotowują się do przejścia na emeryturę, jak mogą wydłużyć swoje życie zawodowe, jakich przeszkód i możliwości mogą się spodziewać. Autorzy raportu rekomendują również rozwiązania, które mogą pomóc pracownikom fizycznym poprawić ich bezpieczeństwo emerytalne.

Oszczędności i zdrowie są najważniejsze

Zaledwie 35 procent pracowników fizycznych twierdzi, że regularnie oszczędza na emeryturę, a kolejne 27 procent określa się jako oszczędzający okazjonalni – tacy, którzy odkładają tylko od czasu do czasu. Chociaż w sumie aż 62 procent pracowników fizycznych deklaruje oszczędzanie, wciąż jest duża grupa takich osób, którym należy pomóc w jego planowaniu, aby czuli się lepiej przygotowani do emerytury. Warto również zauważyć, że odsetek osób regularnie oszczędzających jest wyższy wśród pracowników umysłowych (40 procent). Tymczasem pracownicy fizyczni częściej deklarują, że oszczędzają nieregularnie lub że oszczędzali w przeszłości (w sumie 41 procent badanych).

Tylko jedna trzecia pracowników fizycznych (33%) spodziewa się, że zakończy pracę i od razu przejdzie na emeryturę. Zdecydowanie większa grupa, bo aż 49 procent, przewiduje jednak, że na emeryturę przejdzie płynnie, tzn. przed emeryturą zmieni rodzaj pracy lub będzie pracować mniej intensywnie (np. na część etatu). Pracownicy fizyczni są również, bardziej niż umysłowi, świadomi tego, że w związku z wydłużającą się średnią długością życia wiek emerytalny powinien być podnoszony (60% w porównaniu do 51%). Jednak jednocześnie 26 procent uważa, że podwyższanie wieku emerytalnego nie powinno dotyczyć osób wykonujących wymagającą pracę fizyczną.

Pomimo że aż 85% badanych pracowników fizycznych wskazuje zdrowie jako jedną z najważniejszych obaw związanych z podeszłym wiekiem, nie robią oni wiele, by o nie zadbać. I chociaż praca fizyczna jest bardziej obciążająca dla organizmu, jedynie 38% badanych deklaruje podejmowanie działań związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, takich jak regularne badania lekarskie, diagnostyka czy zdrowa dieta.

Rekomendacje dla pracowników fizycznych i ich pracodawców

Eksperci Aegon mają również rekomendacje dla pracowników fizycznych i ich pracodawców dotyczące przygotowania do emerytury. Pracownicy fizyczni powinni przygotować sobie odpowiedni plan finansowy pozwalający im przygotować się do emerytury. Ważne jest też żeby dbali oni o swoje zdrowie oraz stale uzupełniali i podnosili swoje kwalifikacje, po to by móc w podeszłym wieku płynnie przejść na emeryturę.

Z kolei pracodawcy powinni osobom wykonującym pracę fizyczną zapewnić bezpieczne warunki pracy i chronić ich przed niekorzystnymi dla zdrowia czynnikami. Warto, by zadbali także o szkolenia i  podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Powinni też, uwzględniając specyficzny charakter pracy fizycznej, zaoferować takim pracownikom korzystne warunki udziału w planach emerytalnych, takich jak PPE, czy uruchamiane wkrótce Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), tak żeby mogli oni zgromadzić wystarczająco duże oszczędności, które pomogą w przyszłości im płynniej przejść na emeryturę.

Udostępnij artykuł: