Jak przewidywana kolejna redukcja opłat interchange wpłynie na możliwości finansowania innowacji w sektorze bankowym

Komentarze ekspertów

Proponowane obniżenie opłaty interchange nie wpłynie na finansowanie innowacji w sektorze bankowym.

Proponowane obniżenie opłaty interchange nie wpłynie na finansowanie innowacji w sektorze bankowym.

W Polsce istnieje dynamiczny i perspektywiczny rynek kart płatniczych. Polacy coraz bardziej przekonują się zwłaszcza do szybkich i wygodnych kart zbliżeniowych (ok. 20 mln kart z ok.35 mln kart w Polsce posiada funkcję zbliżeniową). Ewentualna redukcja opłaty interchange (do 0,2 proc.) zachęci kolejnych handlowców i usługodawców do umożliwienia swoim klientom dokonywania płatności drogą elektroniczną. Rynek kart płatniczych stanie się przez to jeszcze bardziej perspektywiczny i interesujący dla banków. Tym samym konkurencja na tym polu się zaostrzy. Konkurencyjność - to słowo kluczowe - w kontekście inwestowania przez banki w innowacyjność swoich usług. W świecie globalnej wioski oraz ekstremalnej informatyzacji życia codziennego synonimem konkurencyjności na rynku usług bankowych jest innowacyjność.

W dobie płatności mobilnych oraz bankowości biometrycznej -szybkość, funkcjonalność obsługi oraz udostępnienie nowoczesnych usług w wysokich standardach w oparciu o nowe technologie jest podstawą konkurencyjności banków. Kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. A kto stoi w miejscu, ten się cofa i w perspektywie traci finansowo. Sektor bankowy zatem we własnym interesie zmuszony jest do finansowania  rozwiązań mających unowocześnić i udogodnić oferowane usługi. Banki skazane są na inwestowanie w innowacyjność i ewentualna redukcja opłaty interchange nie będzie miała na to wpływu.

Bartosz Stolarek
Kancelaria M. Krzyżowska

Udostępnij artykuł: