Jak rosnąć będzie PKB i inflacja w 2019 roku? Raport NBP

Gospodarka

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski wśród 18 analityków w okresie grudzień 2018 r. - styczeń 2019 r., zakłada wzrost na poziomie 3,7% w 2019 r., 3,2% w 2020 r. wynika z raportu NBP.

Wykresy i kalkulator
Fot. stock.adobe.com/joel_420

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski wśród 18 analityków w okresie grudzień 2018 r. - styczeń 2019 r., zakłada wzrost na poziomie 3,7% w 2019 r., 3,2% w 2020 r. wynika z raportu NBP.

Prognoza centralna dotycząca dynamiki #PKB zakłada wzrost na poziomie 3,7% w 2019 r., 3,2% w 2020 r. #gospodarka #NBP @nbppl

W poprzedniej, październikowej edycji ankiety centralna prognoza na ten rok wynosiła 4,7%, na 2019 r. - 3,8%, a na 2020 r. - 3,3%."Zgodnie z prognozą uzyskaną w wyniku agregacji opinii uczestników ankiety, tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniosło 5% (prognoza centralna). W kolejnych latach wzrost PKB będzie wolniejszy i powinien kształtować się w przedziale 3,2-4,2% w 2019 r. i 2,5-4% w 2020 r. (są to 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa). Centralna prognoza tempa wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 3,7%. W 2020 r. nie ma wyraźnie zaznaczonego scenariusza centralnego - prawdopodobieństwo wszystkich wartości z przedziału 2,25-4,25% jest zbliżone" - czytamy w raporcie.

Wzrost inflacji

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski wynosi 2,2% na 2019 r., 2,4% na 2020 r.W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 1,8%, a na 2019 r. sięgała 2,3%, na 2020 r. - 2,4%"Średnioroczna inflacja CPI w najbliższych dwóch latach powinna pozostawać w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5-3,5%). W 2019 r. prawdopodobnie wyniesie ona pomiędzy 1,6% a 2,6% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 2,2%. W 2020 r. spodziewane są wartości z zakresu 1,9-2,9%, przy scenariuszu centralnym równym 2,4%. W obu latach prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP pozostaje wysokie (74% w 2019 r. i 70% w 2020 r.). Prognozy zagregowane wskazują na wyższe prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%) niż powyżej niego. Dla 2019 r. prawdopodobieństwa te wynoszą 68% wobec 32%, zaś dla 2020 r. - 57% wobec 43%" - czytamy w raporcie.

Prognoza dotycząca stopy referencyjnej

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez Narodowy Bank Polski, wynosi 1,51% na 2019 r. oraz 1,81% na 2020 r., wynika z raportu NBP.W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok również wynosiła 1,5%, a na 2019 r. - 1,55% oraz na 2020 r. - 1,9%."Eksperci oczekują braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r. i niewielkiego zaostrzenia polityki pieniężnej w 2020 r. Prognozy centralne stopy referencyjnej NBP dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 1,5% i 1,8%. W przypadku prognoz na 2019 r. panuje konsensus między ekspertami, zaś na kolejny rok scenariusz centralny jest słabo zarysowany. Z 50-procentowym prawdopodobieństwem stopa referencyjna NBP znajdzie się w przedziale 1,4-1,7% w 2019 r. i 1,5-2,1% w 2020 r" - czytamy w raporcie.Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 17 grudnia 2018 r. a 3 stycznia 2019 r. Wzięło w niej udział 18 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: