Jak się negocjuje warunki zatrudnienia w instytucjach finansowych

Raporty

Sektor bankowy skupia osoby znające się doskonale na mechanizmach finansowych. Fakt ten przekłada się na ich postawy w procesie rekrutacyjnym. Większość zarówno pracodawców, jak i kandydatów jest otwarta na negocjacje, dzięki czemu szansa, aby proces zakończył się sytuacją win-win jest duża - dowodzi najnowsze badanie Antal International.

Sektor bankowy skupia osoby znające się doskonale na mechanizmach finansowych. Fakt ten przekłada się na ich postawy w procesie rekrutacyjnym. Większość zarówno pracodawców, jak i kandydatów jest otwarta na negocjacje, dzięki czemu szansa, aby proces zakończył się sytuacją win-win jest duża - dowodzi najnowsze badanie Antal International.

Jednak wciąż co trzeci kandydat zapomina, że w dzisiejszych czasach korzyści z pracy to nie tylko finanse, ale i szereg innych elementów - zaczynając od różnego rodzaju benefitów, kończąc na szkoleniach i możliwościach awansu.

Antal International opublikował wyniki badania "Negocjacje w procesach rekrutacyjnych na rynku finansowym". Wskazują one, że 70% specjalistów i menedżerów zatrudnionych w instytucjach finansowych mogłoby obniżyć swoje oczekiwania finansowe w zamian za inne, atrakcyjne elementy w ofercie. Na złożenie takich propozycji gotowych jest 75% pracodawców w tym obszarze.

"Zaskakujące jest, że aż co czwarty pracodawca nie jest w stanie rozszerzyć oferty o atrakcyjne dla kandydatów elementy pozapłacowe. Najczęściej przyczyną są sztywne zasady korporacyjne dotyczące wynagradzania. Jednak wyjście poza te ramy i zróżnicowanie proponowanych warunków zatrudnienia może stać się atutem, który zaważy o decyzji cennego kandydata" - komentuje Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Insurance.

Kto jest otwarty na negocjacje?

Najmniej skłonne do negocjacji są osoby zatrudnione w obszarze leasingu i factoringu (61%). Bardziej otwarci są pracownicy banków (67%) i towarzystw ubezpieczeniowych (80%).

"Skłonność pracowników sektora ubezpieczeń do negocjacji wynika z mniej ustrukturyzowanych wynagrodzeń niż ma to miejsce w sektorze bankowym oraz z wynikowego systemu premiowania. Jest on wysoce motywacyjny i daje niemal nieograniczone możliwości negocjacji, często kosztem uposażeń podstawowych. Kandydaci aplikujący na najwyższe stanowiska potrafią negocjować nawet kolor samochodu służbowego" - uśmiecha się Karolina Korzeniewska, starsza konsultantka Antal Banking & Insurance.

Częściej negocjować będą menedżerowie (74%) niż specjaliści (64%).

"Menedżerowie z racji wyższych zarobków i pewniejszej pozycji mają większe pole do negocjacji. Częsciej są to też osoby o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej przez co bardziej ceniący świadczenia o charakterze socjalnym, work life balance, poprawiające komfort życia" - podsumowuje Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Insurance.

W aspekcie wykonywanych zadań to kadra zatrudniona w obszarze back office (74%) częściej zdecyduje się wybrać inne elementy w zamian za zmniejszenie oczekiwań finansowych. W sprzedaży taką decyzję podjęłoby 67% badanych.

Jakimi elementami można przekonać kandydatów do obniżenia oczekiwań finansowych?

Najchętniej negocjowane elementy przez pracowników instytucji finansowych można podzielić na cztery grupy:

  • elementy o charakterze socjalnym: samochód służbowy / karta paliwowa, opieka medyczna, karta fitness, przedszkole przyzakładowe lub dopłata, bony podarunkowe, bezpłatny parking, wczasy / wypoczynek, mieszkanie służbowe / finansowanie, dopłaty do posiłków, dodatkowy urlop, dopłata do kredytu mieszkaniowego;
  • związane z rozwojem zawodowym: szkolenia zewnętrzne, udział w zyskach, wysokie premie, finansowanie studiów, nowoczesne narzędzia pracy, kursy językowe;
  • stabilnością zatrudnienia: plan emerytalny, ubezpieczenie na życie/zdrowotne, długość wypowiedzenia;
  • stabilnością zatrudnienia: plan emerytalny, ubezpieczenie na życie/zdrowotne, długość wypowiedzenia;

130927.negocjacje.01.550x

"Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż część firm jest gotowa skłonić kandydatów do przyjęcia danego stanowiska poprzez ofertę udziału w zyskach bądź przekazując akcje firmy. Oczywiście dotyczy to przede wszystkim wysokich stanowisk menedżerskich, np. członków zarządu. Jednak zdarza się też coraz częściej, zwłaszcza w przypadku mniejszych firm, oferowanie udziału w zyskach osobom na niższych stanowiskach. W ten sposób pracodawcy budują lojalność pracowników oraz ich współodpowiedzialność za funkcjonowanie firmy" - podkreśla Sebastian Sala, menedżer Antal Banking & Insurance.

Źródło: Antal International

Udostępnij artykuł: