Jak skorzystać z ulgi IKZE rozliczając PIT?

Finanse i gospodarka

Jeśli oszczędzamy na emeryturę na IKZE, możemy odliczyć kwoty wpłacone na ten cel w rocznym zeznaniu podatkowym. W rozliczeniu za 2015 rok można odliczyć od dochodu aż 1520,26 zł. Jak właściwie wypełnić PIT?

Jeśli oszczędzamy na emeryturę na IKZE, możemy odliczyć kwoty wpłacone na ten cel w rocznym zeznaniu podatkowym. W rozliczeniu za 2015 rok można odliczyć od dochodu aż 1520,26 zł. Jak właściwie wypełnić PIT?

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to funkcjonujące od 2012 r. rozwiązanie stworzone w celu zachęcenia Polaków do samodzielnego, dobrowolnego odkładania na emeryturę. IKZE jest "opakowaniem" na istniejące produkty finansowe: lokaty, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne (zarządzane przez TFI), ubezpieczenia z funduszem kapitałowym (UFK), dobrowolne fundusze emerytalne (zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne - instytucje inwestujące środki w ramach OFE) oraz akcje spółek kupowane bezpośrednio na giełdzie. Jego zasadniczą zaletą są jednak preferencje podatkowe.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego oferuje zwolnienie podatkowe dwojakiego rodzaju. - Po pierwsze, zwalnia oszczędzającego z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki, jeśli wypłacamy środki po osiągnięciu 65 roku życia. Po drugie, umożliwia  coroczne odliczanie zapłaconych w danym roku składek na IKZE od podstawy opodatkowania. Warto pamiętać, że ulga ta obniży dochód za dany rok, od którego naliczany jest podatek - a nie sam podatek - wyjaśnia Waldemar Wołos, dyrektor Departamentu Rozwoju Nowych Produktów Union Investment TFI.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z ulgi?

Z ulgi oferowanej przez IKZE mogą skorzystać osoby rozliczające się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, m.in.:

  • otrzymujące wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, prowadzące działalność gospodarczą czy też uzyskujące przychody z najmu lub dzierżawy (PIT-37, PIT-36);
  • osoby opłacające podatek liniowy (PIT-36L);
  • osoby rozliczające się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Krok po kroku - Jak skorzystać z ulgi?
Osoby rozliczające się za pomocą PIT-28, PIT-36 i PIT-37 ulgę z tytułu wpłat na IKZE wykazują za pośrednictwem załącznika PIT/O. Należy w nim wypełnić wyłącznie rubrykę 29 w wierszu nr 7 "Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)" w części B formularza - "Odliczenia od dochodu (przychodu)". Wpisujemy tam sumę wszystkich wpłat dokonanych w danym roku kalendarzowym.

160427.tnijpodatki 01

Przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach podatku liniowego wykazują ulgę z tytułu wpłat na IKZE bezpośrednio w PIT-36L. W części E w rubryce nr 26 "Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)" należy wpisać łączną kwotę wszystkich wpłat dokonanych w rozliczanym okresie.

Rozliczenie wspólne małżonków
Ulga z tytułu wpłat na IKZE przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się indywidualnie, jak i wraz ze współmałżonkiem. Jednak należy pamiętać, że właścicielem jednego IKZE może być tylko jedna osoba - każdy z małżonków musi posiadać osobne konto. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, wysokość wpłaty można zdublować. Czyli może ona wynieść, aż 9 501,6 zł (wykazujemy odrębnie kwoty przysługującego odliczenia dla każdego z małżonków w rubryce 29 i 30 wiersza 7 części B. załącznika PIT/O). Zsumowana kwota odliczeń (oddzielnie dla podatnika i małżonka, jeśli rozliczamy się wspólnie) jest automatycznie wykazywana w zeznaniu rocznym w części D ("Odliczenia od dochodu").

160427.tnijpodatki 02

Ile można zyskać?
Korzyści podatkowe, jakie finalnie osiągniemy, zależą od dwóch czynników. Po pierwsze, od wysokości wpłat na IKZE dokonanych w ciągu roku. Jest ona ograniczona maksymalnym limitem, który w 2015 r. wynosił 4750,80 zł (w 2016 r. wzrósł do 4 866 zł). Po drugie od skali podatkowej, według której się rozliczamy.

160427.tnijpodatki 03

- Niezależnie od tego, w którym progu podatkowym się znajdujemy i jak dużo pieniędzy jesteśmy w stanie odłożyć w ciągu roku warto pamiętać, że korzyść z IKZE jest podwójna. Po pierwsze, każdego roku możemy zredukować wysokość należnego fiskusowi podatku lub nawet otrzymać zwrot w postaci "żywej" gotówki. Po drugie budujemy kapitał na przyszłość, dzięki czemu w jesień życia wejdziemy z dużo większym spokojem - podsumowuje Waldemar Wołos.

Marcin Gliński
Biuro prasowe Union Investment TFI

Udostępnij artykuł: