Jak szybko będzie rosła inflacja, PKB i stopy procentowe w 2022 roku? Ankieta NBP

Gospodarka

Ankietowane przez Narodowy Bank Polski ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce wyniesie w 2022 roku 7,4 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2022 r. wzrostu PKB Polski o 4,3 proc. i referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie 3,0 proc.

Siedziba Narodowego Banku Polski
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański

Ankietowane przez Narodowy Bank Polski ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce wyniesie w 2022 roku 7,4 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2022 r. wzrostu PKB Polski o 4,3 proc. i referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie 3,0 proc.

"W najnowszej rundzie ankiety eksperci AM NBP podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2021-2023 względem prognoz z września 2021 r. Eksperci są pewni, że w 2022 r. inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.). Na podstawie zagregowanego rozkładu prognoz w 2022 r. należy się spodziewać inflacji z zakresu między 6,1 proc. a 8,4 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa). W opinii respondentów ankiety w 2023 r. prawdopodobieństwo inflacji powyżej 3,5 proc. jest również wysokie (73 proc. względem 96 proc. dla 2022 r.), a typowe scenariusze zawierają się w przedziale 3,4-5,6 proc." - napisano w raporcie NBP.

Czytaj także: Credit Agricole: tarcza antyinflacyjna podbije inflację w 2023 roku >>>

"Scenariusze centralne prognoz inflacji na 2022 i 2023 r. są równe, odpowiednio, 7,4 proc. i 4,4 proc., ale towarzyszy im wysoki poziom niepewności, co odzwierciedla historycznie wysoka szerokość 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa i brak skupienia rozkładu wokół prognoz centralnych (wartości z przedziałów, odpowiednio, ok. 6,7-8,2 proc. i 3,5-5,7 proc. mają zbliżone do siebie prawdopodobieństwa)" - dodano.

Tempo wzrostu krajowego PKB

Zagregowane prognozy ekspertów AM NBP wskazują, że w latach 2022-2023 tempo wzrostu krajowego PKB wyniesie, odpowiednio, 4,3 proc. i 4,0 proc. (scenariusze centralne).

"Zgodnie z zagregowanym rozkładem prognoz wzrostu PKB przekazanych w zimowej rundzie AM NBP tempo to wyniosło w 2021 r. między 5,2 proc. a 5,6 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 5,4 proc. Dla kolejnych dwóch lat prognozy centralne wynoszą, odpowiednio, 4,3 proc. i 4,0 proc., zaś typowe scenariusze zawierają się między 3,6 proc. i 4,9 proc. dla 2022 r. i 2,8 proc. i 4,7 proc. dla 2023 r." - wskazują autorzy opracowania.

Stopy procentowe w Polsce będą rosły

Eksperci pozostają zgodni, że stopy procentowe w Polsce będą rosły. Prognoza centralna na 2022 r. to 3,0 proc., a scenariusze zawierają się między 2,5 proc. i 3,53 proc.

"Prognoza centralna stopy referencyjnej NBP na 2022 r., obliczona na podstawie indywidualnych prognoz probabilistycznych zewnętrznych ekspertów, wynosi 3,0 proc., a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa zawiera się między 2,5 proc. i 3,53 proc. Dla 2023 r. scenariusz centralny wynosi 3,29 proc., ale kształt rozkładu zagregowanego eksperckich prognoz wskazuje, że wszystkie wartości między ok. 2,6 proc. a 4,25 proc. mają zbliżone do siebie prawdopodobieństwa" - napisano w raporcie.

Typowe scenariusze stopy referencyjnej NBP w 2023 r. mieszczą się między 2,55 proc. i 4,04 proc.

"Szerokość 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa, zarówno w przypadku prognoz na 2022 i 2023 r., jest historycznie wysoka" - dodano.

Zimowa runda AM NBP w 2021 r. trwała od 16 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r. W badaniu uczestniczyło 25 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy i organizację przedsiębiorców.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: