Jak szybko będzie rosła polska gospodarka w 2019 roku? Raport NBP

Gospodarka

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków w okresie czerwiec-lipiec br., zakłada wzrost na poziomie 4,5% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,2% w 2021 r., wynika z raportu NBP.

Wykres, dane gospodarcze
Wykres Fot. stock.adobe.com/m.mphoto

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków w okresie czerwiec-lipiec br., zakłada wzrost na poziomie 4,5% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,2% w 2021 r., wynika z raportu NBP.

Prognoza centralna dotycząca dynamiki #PKB, przeprowadzona przez @nbppl wśród 19 analityków w okresie czerwiec-lipiec br., zakłada wzrost na poziomie 4,5% w 2019 r. #gospodarka #NBP

W poprzedniej, marcowo-kwietniowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła odpowiednio: 4,1% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,1% w 2012 r."W 2019 r. można spodziewać się tempa wzrostu PKB w przedziale 4,-4,8% (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa). Scenariusz centralny na ten rok to 4,5%. W kolejnych dwóch latach tempo wzrostu PKB osłabnie i powinno kształtować się w przedziale 3-4,3% w 2020 r. i 2,5-3,9% w 2021 r., przy scenariuszach centralnych równych, odpowiednio, 3,7% i 3,2%" - czytamy w raporcie.Czytaj także: KE podnosi prognozę wzrostu PKB Polski. Będziemy wśród najszybciej rozwijających się krajów w UE >>>

Średnioroczna inflacja

Z kolei prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji, w badaniu przeprowadzonym przez NBP, wynosi 2,2% na 2019 r., 2,7% na 2020 i 2,5% na 2021 r.W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 1,7% oraz po 2,4% na 2020 r. i 2021 r."W bieżącym roku inflacja ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5%). Znajdzie się ona zapewne w przedziale 1,9-2,5% (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej wynoszącej 2,2%. Zgodnie z typowymi scenariuszami rozwoju sytuacji makroekonomicznej, w 2020 r. inflacja ukształtuje się w przedziale 2,1-3,1%, zaś w 2021 r. w przedziale 1,7-3,3%. Scenariusze centralne dla tych lat to, odpowiednio, 2,7% oraz 2,5%" - czytamy w raporcie.Czytaj także: Co czeka polską gospodarkę w tym i kolejnym roku? Projekcja NBP >>>Prawdopodobieństwo pozostawania inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego jest wysokie dla wszystkich lat horyzontu prognostycznego, zwłaszcza dla bieżącego roku (93%, wobec 72% w 2020 r. i 60% w 2021 r.), podkreślono."Warto zauważyć, że o ile dla 2019 r. prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP (78%) jest wyraźnie wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu (22%), o tyle w przypadku prognoz na 2020 r. mamy do czynienia z sytuacją odwrotną - odpowiednie prawdopodobieństwa wynoszą 41% i 59%. Z kolei dla 2021 r. równie prawdopodobne jest kształtowanie się inflacji poniżej i powyżej celu" - czytamy dalej.

Stopa referencyjna

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej, w badaniu przeprowadzonym przez NBP, wynosi 1,5% na 2019 r. oraz 1,51% na 2020 r. i 1,6% na 2021 r., wynika z raportu NBP.W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wynosiła 1,51%, a na 2020 r. - 1,51% oraz 1,71% na 2021 r."Eksperci zgodnie oczekują braku zmian stopy referencyjnej NBP w 2019 r. i 2020 r., choć prognozom na 2020 r. towarzyszy większa niepewność (granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa dla tego horyzontu to 1,4% i 1,7%). Prognoza centralna stopy referencyjnej na 2021 r. (1,6%) sugeruje nieznaczne zaostrzenie polityki pieniężnej. Tym niemniej wysokie prawdopodobieństwo jest również przypisane scenariuszowi braku zmian stopy, a przedział typowych scenariuszy zawiera się między 1,2% i 2%" - czytamy w raporcie.Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 17 czerwca a 2 lipca 2019 r. Wzięło w niej udział 19 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: