Jak transformacja cyfrowa i obciążenia regulacyjno-podatkowe zmieniają sektor bankowy?

Gospodarka

Piotr Wetmański, członek zarządu Banku Pekao S.A i dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao S.A. o transformacji cyfrowej, obciążeniach podatkowych i regulacyjnych polskiego sektora bankowego

Bank Pekao S.A. - Logo
Bank Pekao - Logo (źródło: Pekao S.A.)

Piotr Wetmański, członek zarządu Banku Pekao S.A i dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao S.A. o transformacji cyfrowej, obciążeniach podatkowych i regulacyjnych polskiego sektora bankowego

#MarcinMrowiec: Wysokie obciążenia regulacyjno-podatkowe nakładają silną presję na wyniki finansowe banków i w konsekwencji ograniczają możliwości wzrostu jakości świadczonych usług i inwestycji w technologie, szczególnie mniejszym bankom @BankPekaoSA @MiesiecznikBANK

Jeśli banki chcą pozostać konkurencyjne, powinny poddać się cyfrowej transformacji – podkreślił w ostatnim wywiadzie telewizyjnym prezes Banku Pekao, Michał Krupiński.

Rzecz w tym, że rewolucja technologiczna nie jest jedynym wyzwaniem dla współczesnej polskiej bankowości. Sektor musi równocześnie dostosować się do rosnących wymogów regulacyjnych, a nakładane na banki, coraz liczniejsze podatki i parapodatki stanowią coraz większe obciążenie dla budżetów instytucji finansowych.

Jak w takich uwarunkowaniach utrzymać pozycję rynkową? Odpowiedzi w tej materii udzielili nam przedstawiciele Banku Pekao.

Karol Mórawski: W jakim stopniu kolejne obciążenia fiskalne i parafiskalne nakładane na polski sektor finansowy mogą  wpłynąć na zdolność do finansowania gospodarki przez banki, w tym Bank Pekao? Jakie działania może podjąć sektor bankowy, by utrzymać pozycję na rynku mimo tak niekorzystnych uwarunkowań?

Dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao S.A.:

Wysokie obciążenia regulacyjno-podatkowe nakładają silną presję na wyniki finansowe banków.             W konsekwencji ograniczają one możliwości wzrostu jakości świadczonych usług i inwestycji w  technologie, szczególnie mniejszym podmiotom.

Z makroekonomicznego punktu widzenia istotny  jest także wymiar ograniczania możliwości kreacji kredytu, co z kolei negatywnie wpływa na tempo  wzrostu całej gospodarki. Ponadto, przy niskiej rentowności, banki poszukują produktów  wysokomarżowych, co ma wpływ na ich profil ryzyka (w tym portfela kredytowego) i charakter udzielanego  finansowania - część kredytobiorców (np. podmiotów poszukujących długoterminowego  kredytu) może mieć utrudniony dostęp do finansowania, ze względu na zbyt niską marżę możliwą do  uzyskania na tym produkcie.

Środowisko niskich stóp procentowych i niekorzystne otoczenie regulacyjno-podatkowe sprawiają, że znacząca poprawa rentowności działalności bankowej w nadchodzących latach będzie  ogromnym wyzwaniem, na którego pokonanie stać będzie tylko liderów rynku.

Jedną z  odpowiedzi sektora bankowego na rosnące wyzwania jest dążenie do automatyzacji procesów oraz  digitalizacja, która z jednej strony stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby  klientów, z drugiej zaś - pozwala na optymalizację kosztów działalności (m.in. poprzez  redukcję fizycznej sieci sprzedaży). Wymaga ona jednak dodatkowych nakładów, a tylko duże  instytucje mają realną zdolność finansowania znaczących inwestycji w transformację cyfrową.

Z tego  względu od kilku lat krajowe banki łączą się ze sobą. Konsolidacja rynku sprzyja generowaniu synergii,  która pozwala również na zgromadzenie kapitału niezbędnego do tego, aby aktywnie  włączyć się w obserwowany wyścig technologiczny.

Karol Mórawski: Czy możliwy jest scenariusz, w którym wskutek obniżenia konkurencyjności oferty bankowej  kolejne grupy klientów, jak choćby mikrofirmy, będą przejmowane przez podmioty z sektorów  mniej poddanych regulacjom, w szczególności instytucje pożyczkowe oraz fintechy?

Piotr Wetmański, członek zarządu Banku Pekao S.A: Jako sektor bankowy powinniśmy być inspirowani bardziej przez Big Tech niż fintech. Zdolność do tworzenia unikalnego customer experience przez firmy GAFA, a także daleko idącej personalizacji  oferty, będzie kluczowa dla naszego sektora. Także jeśli chodzi o procesy i cyfrowe customer journey,  mamy dużo do zrobienia.

Dla nas zaistnienie w segmencie mikro i MŚP jest kluczowe ze strategicznego punktu widzenia. To te firmy  są silnikiem polskiej gospodarki - transakcje z nimi budują naszą wartość dla inwestorów.  Będziemy na pewno współpracować z fintechami, żeby budować dla tych firm wyróżniającą  się propozycję obudowaną dodatkowymi usługami.

Współpraca banków z fintechami może budować znaczącą synergię, opartą o szerokie  zasoby danych, dotyczących usług finansowych i płatniczych, zarządzania ryzykiem, a docelowo także  usług niefinansowych.

Jednak – mimo wszystko – to banki cieszą się wciąż największym  zaufaniem klientów i gwarantują im bezpieczeństwo środków finansowych. To jest  znacząca przewaga w utrzymywaniu relacji z klientem.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: