Jak UKNF ocenia plan pomocy dla kredytobiorców?

Kredyty / Nieruchomości / Z rynku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia przedstawione przez premiera propozycje dotyczące wsparcia kredytobiorców posiadających mieszkaniowe kredyty hipoteczne - poinformowała KNF w komunikacie.

Szyld Komisji Nadzoru Finansowego
Fot. KNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pozytywnie ocenia przedstawione przez premiera propozycje dotyczące wsparcia kredytobiorców posiadających mieszkaniowe kredyty hipoteczne - poinformowała KNF w komunikacie.

W opinii Urzędu KNF przedstawione przez Premiera propozycje stanowią skuteczną formę pomocy osobom spłacającym takie kredyty – zwłaszcza tym, które w wyniku wzrostu miesięcznych rat znalazły się w trudnej sytuacji finansowej.

- napisano w komunikacie.

Czytaj także: Premier przedstawił plan pomocy dla kredytobiorców: zastąpienie WIBOR inną stawką, nowy Fundusz Pomocowy w wysokości 3,5 mld zł i wakacje kredytowe >>>

KNF bierze udział w opracowaniu docelowych rozwiązań

Urząd dodał, że bierze aktywny udział w opracowaniu docelowych rozwiązań regulacyjnych służących wdrożeniu zaprezentowanego pakietu działań.

"Zaprezentowane rozwiązania stanowią w ocenie Urzędu KNF kompleksowy pakiet, równoważący interesy uczestników rynku finansowego, w tym kredytobiorców, którzy historycznie decydowali się na różne rodzaje produktów kredytowych, akceptując różny poziom ryzyka związanego z tymi produktami. Wpisują się także w powszechnie obowiązujące i ugruntowane w krajach rozwiniętych zasady ekonomii i funkcjonowania rynku finansowego" - napisano w komunikacie.

Czytaj także: Prezes ZBP: plan pomocy dla kredytobiorców wymaga szczegółowego przeanalizowania i doprecyzowania >>>

Według Urzędu zaproponowane działania wspierające są możliwe do realizacji dzięki obecnej, korzystnej sytuacji sektora bankowego oraz dzięki dobrym perspektywom w zakresie kształtowania się wyników finansowych banków.

Pozwolą one klientom banków na bezpieczne przejście przez ewentualne czasowe trudności w płatnościach kredytowych, a w efekcie zapewnią także długofalową stabilność sektora bankowego.

- napisano w komunikacie.

Modyfikacja zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Według UKNF modyfikacja zasad funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców umożliwi szersze wykorzystanie tego funduszu przez spełniających kryteria kredytobiorców.

"Instrumenty zawarte w tej propozycji, przy wzmocnieniu kapitałowym funduszu przez banki oraz zmianach operacyjnych w obszarze procedowania wniosków, stworzą skuteczny mechanizm wsparcia dla znaczącej grupy kredytobiorców" - napisano w komunikacie.

Wdrożenie tzw. wakacji kredytowych

W opinii Urzędu wdrożenie tzw. wakacji kredytowych, których formuła sprawdziła się jako działanie osłonowe w czasie pandemii, powinno wpłynąć pozytywnie nie tylko na bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców, lecz także – w połączeniu z dobrymi wynikami finansowymi osiąganymi przez banki w ostatnim czasie – przełożyć się na ogólny wzrost odporności i bezpieczeństwa polskiego sektora bankowego w dłuższej perspektywie.

Czytaj także: Ludwik Kotecki z RPP o efektach planu pomocy dla kredytobiorców: dalsze podwyżki stóp procentowych konieczne >>>

"Po trzecie, właściwe w opinii UKNF jest przyspieszenie planowanego zastąpienia, na potrzeby hipotecznych kredytów mieszkaniowych, wskaźnika WIBOR nowym, alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym opartym o oprocentowanie transakcji finansowych w terminie O/N (overnight). Będzie to odpowiadało rozwiązaniom funkcjonującym na najbardziej rozwiniętych rynkach finansowych. Nowy wskaźnik będzie obliczany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne (BMR) przez administratora posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego" - napisano w komunikacie.

"Urząd KNF oczekuje, że wszelkie działania niezbędne do rozpoczęcia opracowywania nowego wskaźnika zostaną zrealizowane przez odpowiedniego administratora we współpracy z sektorem bankowym w możliwie najkrótszym czasie. Wypracowane zostaną także rozwiązania awaryjne na wypadek braku rozpoczęcia opracowywania takiego wskaźnika w zakreślonym terminie" - dodano.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: