Jak uniknąć przeszkód w zarządzaniu ryzykiem?

Tylko u nas

Zarządzanie ryzykiem jest uporządkowanym procesem nakierowanym na identyfikację i ocenę czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na prowadzoną działalność. W dzisiejszych bardzo dynamicznych czasach, kiedy wiele instytucji finansowych oraz agencji ratingowych zawiodło zaufanie opinii publicznej – co ostatecznie spowodowało straty finansowe inwestorów i negatywnie odbiło się na kondycji wielu przedsiębiorstw i państw – rola zarządzania ryzykiem jest jeszcze większa i coraz bardziej uświadomiona.

Dzięki odpowiedniemu oszacowaniu potencjalnego wpływu poszczególnych ryzyk na sytuację finansową firmy możliwe jest podjęcie adekwatnych działań, które mają na celu uchronić ją przed niekorzystnymi zjawiskami w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz organizacji. Co może przeszkodzić we wdrożeniu racjonalnego systemu zarządzania ryzykiem?

Cały artykuł Edukacja ekonomiczna: Jak uniknąć przeszkód w zarządzaniu ryzykiem? znajdą Państwo w najnowszym numerze magazynu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – 2015/01

hp

Udostępnij artykuł: