Jak wybrać nową lokalizację lub zmienić położenie oddziału?

Polecamy

Wybór odpowiedniej lokalizacji nowej placówki jest ciężkim zadaniem, stawianym przed pracownikami działów odpowiedzialnych za rozwój sieci sprzedaży stacjonarnej. Otwarcie nowej placówki, zmiana lokalizacji istniejącej to działania wymagające wysokich nakładów. Decyzja o wyborze miejsca przeznaczonego na inwestycję niesie za sobą poważne konsekwencje w postaci zysków lub strat. Ponadto nowa filia musi sprostać oczekiwaniom sieci i sprawdzić się w konfrontacji z ofertą dostępnych nieruchomości i potencjałem rynku.

Czym kierować się w wyborze lokalizacji? Kosztami, praktyką, przeczuciem i intuicją, osobistą sympatią? Istotnym argumentem staje się “sąsiedzkość”, odległość od miejsca zamieszkania czy miejsca pracy. Warto więc rozważnie wybrać lokalizację nowej placówki i przeanalizować odpowiednie dane, które pozwolą jednoznacznie zdefiniować jej dobre i złe strony.

Odpowiedzią na problemy z wyborem położenia jest oprogramowanie geomarketingowe do generowania raportów lokalizacji. System znajduje zastosowanie zarówno przy planowaniu lokalizacji nowych placówek, jak i zmianie lokalizacji już istniejących (pozwala określić, które lokalizacje będą mieć największy potencjał sprzedażowy).

Oprogramowanie umożliwi – bez wyjazdu w teren – zbadanie takich zagadnień jak: zasięg strefy dojazdu do samochodem lub strefy podróży pieszo,  wielkość grupy docelowej w zasięgu strefy (liczba ludności, podział na płeć i wiek), liczba placówek konkurencji czy generatorów ruchu. Jak to wygląda w praktyce? Najpierw na mapę wstawiany jest punkt poddawany analizie. W kolejnym kroku generowane są strefy zasięgu (catchment area) odnoszące się do przebiegu i restrykcji sieci drogowej. Strefa definiuje obszar, z którego można dojechać we wskazane miejsce (analizowana lokalizacja) np. w ciągu 5, 10 czy 15 minut. To użytkownik decyduje, jakie wartości catchmentów są wymagane. W kolejnym kroku dla analizowanej lokalizacji generowany jest raport zawierający mapę z zasięgiem strefy dojazdu, statystyki dotyczące liczebności grupy docelowej w każdej z tych stref (np. czy mieszkają tam rodziny z dziećmi w wieku 0-10 lat, czy raczej osoby starsze, w wieku 60 +) oraz inne statystyki dotyczące obiektów mogących mieć wpływ na potencjał i obroty sklepu. Raport stanowi wyjściową informację będącą podstawą do odrzucenia lokalizacji lub zakwalifikowania jej do wizji lokalnej i dalszych analiz.

– Oprogramowanie stworzone przez WIGeoGIS ma wiele zalet. Najważniejsza z nich to możliwość wstępnej weryfikacji (odrzucenie lub zatwierdzenie lokalizacji) bez wyjazdu z biura. Po wstępnej selekcji wiadomo już, które lokalizacje wymagają odwiedzenia w kolejnym etapie, a które nie, co daje nam oszczędność nakładów na paliwo i podróże służbowe. Co istotne, aby korzystać z oprogramowania nie trzeba przejść żadnych specjalistycznych szkoleń ani posiadać wiedzy z zakresu analiz geograficznych, gdyż jest ono bardzo proste w obsłudze. Raporty lokalizacji generowane są w kilku krokach za pomocą prostego wizzarda, dzięki czemu szybko i łatwo przekazujemy dane innym osobom – mówi Marta Piechal, specjalistka z firmy WIGeoGIS.

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: