Jak wygląda obraz zdrowia polskich pracowników?

Raporty

Unikatowe dane z Raportu Medicover "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013". Ile kosztuje choroba? Czy możemy leczyć się skutecznie i efektywnie? Jak choroba pracownika wpływa na kondycję polskiej gospodarki? Te oraz wiele innych zagadnień zaprezentowali autorzy ogłoszonego właśnie Raportu Zdrowia "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013".

Unikatowe dane z Raportu Medicover "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013". Ile kosztuje choroba? Czy możemy leczyć się skutecznie i efektywnie? Jak choroba pracownika wpływa na kondycję polskiej gospodarki? Te oraz wiele innych zagadnień zaprezentowali autorzy ogłoszonego właśnie Raportu Zdrowia "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013".

Choroba zawsze kosztuje. Kogo? Zarówno pracownika, pracodawcę, społeczeństwo, jak też całą gospodarkę. Chodzi przede wszystkim o zwolnienia lekarskie oraz o nieefektywną obecność w pracy (tzw. prezenteizm). Ile? Pracodawca traci nawet 641 złotych rocznie w przeliczeniu na każdego zatrudnionego pracownika, a nie tylko tego, który choruje. Na szczęście, dzięki skutecznej, dostarczanej na czas opiece medycznej, ten koszt może być znacznie niższy.

Raport "Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013" został przygotowany przez ekspertów Medicover na podstawie danych medycznych prawie 180 tys. zatrudnionych, w wieku 18-67 lat. Raport to unikatowa, 5-letnia analiza, obrazująca kondycję zdrowotną przeciętnego polskiego pracownika. Ze zgromadzonych danych wynika, że Polacy najczęściej odwiedzają lekarza z powodu badań kontrolnych i wizyt profilaktycznych - 64% (w tym wizyty z zakresu medycyny pracy, profilaktykę indywidualną oraz diagnostykę), a także w związku z infekcjami górnych dróg oddechowych (tak popularnych w naszej strefie klimatycznej przeziębień oraz grypy) - 40%. W dalszej kolejności skarżymy się na choroby układu ruchu, w tym bóle kręgosłupa (w sumie 22%). Ze zwolnień lekarskich korzystają przede wszystkim kobiety w ciąży, osoby przeziębione, mające problem z układem kostno - stawowym oraz urazami i zatruciami.

Na przestrzeni pięciu lat, w których prowadzona była analiza, zaobserwowaliśmy podniesienie się wieku osób w większości grup zawodowych. Jest to efekt starzenia się społeczeństwa. Skutek - rosnąca liczba pracowników, których zdrowie wymaga większej uwagi i podjęcia działań o charakterze profilaktycznym. Już teraz widzimy, że jedynie mniej niż połowa zatrudnionych ma prawidłowe BMI, a aż 54% niewłaściwy poziom cholesterolu całkowitego. Jako lekarze, doskonale wiemy jak poważnymi konsekwencjami może to grozić - zauważa dr n. med. Katarzyna Gorzelak-Kostrzewska, kierownik ds. profilaktyki i medycyny pracy w Medicover, współautorka raportu.

Choroby zdarzają się wszystkim pracownikom, bez względu na miejsce czy charakter wykonywanej pracy. To naturalne zjawisko, które jednak ma swoją cenę. Wie o tym każdy, kto płaci w aptece za leki. Wiedzą o tym pracodawcy, którzy ponoszą koszty krótkoterminowych zwolnień lekarskich, a także straty w związku z mniejszą efektywnością niedysponowanych pracowników, wykonujących swoją pracę pomimo choroby.

Ile kosztuje choroba? Eksperci Medicover policzyli koszty (absencji i prezenteizmu) dla siedmiu najczęstszych chorób, występujących wśród polskich pracowników, w przeliczeniu na jedną osobę zatrudnioną w firmie. Analizie poddano pracowników objętych opieką w Medicover oraz korzystających z usług pozostałych placówek prywatnych i publicznych. W przypadku nadciśnienia tętniczego koszt na jednego pracownika pod opieką Medicover jest 5 razy niższy niż w przypadku przeciętnego pracownika w Polsce (odpowiednio 16 złotych w Medicover i 80 złotych poza nim). W przypadku bólów kręgosłupa ten koszt jest 3,2 razy niższy (korzystający z Medicover zapłacą 171 złotych na pracownika, pozostali aż 551 złotych). Eksperci policzyli też długość zwolnień. I tak dla chorób górnych dróg oddechowych zwolnienia lekarskie pracowników będących pod opieką Medicover są o 1/3 krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce. Najważniejszy wniosek? Średni roczny koszt absencji i nieefektywnej obecności w pracy z powodu siedmiu najczęściej występujących chorób na statystycznego pracownika będącego pod opieką Medicover jest aż o 641 złotych niższy niż w przypadku pracownika korzystającego z innej formy opieki medycznej.

W ubiegłym roku koszt zasiłków chorobowych wypłaconych w Polsce przekroczył 13,3 mld złotych! Pracownik jest nieobecny z powodu choroby średnio 12 dni w roku. Do tego kilka razy w roku chodzi do lekarza w godzinach pracy, a w czasie złego samopoczucia mniej wydajnie pracuje. Należy także doliczyć koszt wynikający z niepełnego wykorzystania maszyn, budynków i kapitału przedsiębiorstwa oraz wynagrodzenie za nadgodziny zlecone pozostałym pracownikom lub koszty rekrutacji pracowników na zastępstwo. Zatem średni całkowity koszt absencji chorobowej na jednego pracownika wynosi od 3000 złotych do nawet 4500 złotych rocznie. Pracodawcy mają coraz większą świadomość, że koszty chorób pracowników można ograniczyć dzięki kompleksowej opiece zdrowotnej i ułatwieniu dostępu do lekarza. Wykupujący taką opiekę dla swoich pracowników oceniają, że jej korzyści są większe od kosztów: mniej nieobecności w czasie choroby, mniej czasu spędzonego w poczekalniach, wcześniejsze leczenie schorzeń i w rezultacie wyższa wydajność pracy. A do tego większa lojalność pracowników, szczególnie kobiet, doceniających opiekę zdrowotną finansowaną przez pracodawcę - mówi Jeremi Mordasewicz, przedsiębiorca, Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan i jej reprezentant w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Warto podkreślić również czynniki, które wpływają na koszt choroby, poza niezależnymi aspektami takimi jak jej ciężkość, częstość występowania czy wiek chorego. Okazuje się, że zaskakująco wiele zależy od współpracy lekarza z pacjentem, tego jak szybko zostanie udzielona porada medyczna oraz jaka będzie jej jakość. Ważne są także różnorodne możliwości komunikacji (w tym dostęp do konsultacji i wyników on-line) oraz przestrzeganie zaleceń.

Wyniki badania potwierdziły, że łatwy dostęp do porady medycznej pozwala szybciej wrócić do zdrowia i uniknąć samoleczenia. Obserwuję to również w mojej codziennej praktyce lekarskiej - podsumowuje dr n. med. Agnieszka Motyl, współautorka Raportu. - Koszty choroby, w tym długość dni na zwolnieniu, mogą być ograniczone poprzez korzystanie z kompleksowej opieki zdrowotnej realizowanej na czas, w której monitorowane są efekty leczenia. W Medicover służą nam do tego Wskaźniki Jakości Klinicznej - dodaje i spokojny o swoje zdrowie pracownik jest wysoko produktywny i kreatywny. Dlatego bardzo cenne są wnioski, które możemy wyciągnąć z badania Medicover. Portret zdrowotny statystycznego pracownika oraz koszt związany z konkretnymi chorobami to wartościowe informacje, które możemy przekuć na politykę firmy w zakresie zdrowia i profilaktyki - zaznacza ekonomista, prof. Witold Orłowski.

Najważniejsze fakty:

 • Największa grupa wiekowa analizowanej populacji to osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia.
 • Wciąż rośnie wiek, uznawany za średni oraz następuje spadek liczebności osób poniżej 30 roku życia. Starzenie się społeczeństwa jest zjawiskiem dotyczącym zarówno Polski jak i całej Europy - taką samą tendencję obserwujemy w badanej populacji.
 • Najstarszą grupę zawodową stanowią osoby na stanowiskach decyzyjnych, a najmłodszą pracownicy biurowi.
 • Analizowana populacja pracujących to osoby zatrudnione w większości branż gospodarki. Najliczniejsze branże to przetwórstwo przemysłowe, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, handel hurtowy i detaliczny, informacja i komunikacja oraz budownictwo.
 • Mniej niż połowa (47%) pracowników ma prawidłowy wskaźnik masy ciała.
 • U ponad 17% pracowników stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.
 • Tylko 46% pracowników ma prawidłowy poziom cholesterolu.
 • Najczęstsze powody wizyt:
  • Wizyty o charakterze profilaktycznym i badania kontrolne (w tym wizyty z zakresu medycyny pracy, profilaktyka indywidualna, szczepienia oraz diagnostyka) - 64%
  • Infekcje oddechowe - 40%
  • Przewlekłe choroby układu ruchu - 22%
  • Choroby układu pokarmowego - 15%
  • Choroby układu krążenia - 12%
  • Urazy - 10%
 • Najczęstszymi powodami zwolnień lekarskich w badanej populacji pracujących są:
  • Problemy związane z ciążą - 40%
  • Infekcje oddechowe - 28%
  • Przewlekłe choroby układu ruchu - 8%
  • Urazy - 7%
 • Całkowity koszt choroby, który ponosi pracodawca, to suma kosztu absencji i kosztu nieefektywnej obecności w pracy.
 • Koszty wybranych chorób u przeciętnego pracownika objętego opieką MEDICOVER porównane zostały do kosztów tych samych chorób u przeciętnego pracownika w Polsce.
 • Do analizy wybranych zostało 7 najczęstszych grup chorób, które występują w każdej populacji osób pracujących. Są to ostre infekcje dróg oddechowych oraz choroby przewlekłe - nadciśnienie tętnicze, bóle grzbietu, cukrzyca, choroby układu pokarmowego, bóle głowy, astma i alergia.
 • Średni roczny koszt absencji i nieefektywnej obecności w pracy z powodu 7 najczęściej występujących chorób na statystycznego pracownika pozostającego pod opieką MEDICOVER jest o 641 zł niższy niż ten sam koszt u pracownika korzystającego z opieki medycznej poza MEDICOVER.

PRACA. ZDROWIE. EKONOMIA. PERSPEKTYWA 2009-2013 - informacja.

Źródło: Medicover

Udostępnij artykuł: