Jak zarabiać na długoterminowym inwestowaniu w nieruchomości

Inwestycje / Multimedia / Nieruchomości

O Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych ( FIZAN) i Real Estate Investment Trust ( REIT ) ‒ mówił Michał Sapota, prezes HRE Investments, podczas Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych.

Michał Sapota
Fot. aleBank.pl

O Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych ( FIZAN) i Real Estate Investment Trust ( REIT ) ‒ mówił Michał Sapota, prezes HRE Investments, podczas Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych.

#MichałSapota: Nieruchomości w długiej perspektywie przynoszą zysk, który ochroni nasze środki przed wpływem inflacji #RynekNieruchomości #InwestowanieWNieruchomości @HeritagePolska

Czy inwestowanie w nieruchomości jest bezpieczne?  Nieruchomości kojarzą się z czymś bezpiecznym, ponieważ jest to fizyczne aktywo. Mamy własność hipoteczną, jesteśmy wpisani do księgi wieczystej, i to na pewno w stosunku do papierów wartościowych jest nieporównywalnie bezpieczniejsze.Czy można na tym stracić? – zawsze, na wszystkim, można stracić. Natomiast to zależy od tego, jakie jest nasze podejście do inwestowania. Jeżeli kupujemy nieruchomość w perspektywie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat, to tutaj nie ma obaw.Ale krótszych okresach  przy wahnięciach koniunkturalnych, przy kryzysach może tracić na wartości w stosunku do ceny nabycia. Natomiast, co do zasady, nieruchomości w długiej perspektywie przynoszą zysk, i nawet jeżeli on nie jest imponujący, to na pewno ochroni nasze środki przed wpływem chociażby inflacji.

Wszystko więc zależy, czy nastawiamy się na szybkie zyski spekulacyjne, czy też inwestowanie jest formą oszczędzania długoterminowego, zabezpieczenia sobie przyszłości.Problem w naszym kraju polega na tym, że formy oszczędzania czy inwestowania za pośrednictwem nieruchomości są bardzo ograniczone. Sprowadzają się do nabywania bezpośrednio nieruchomości.Z kolei otwarte fundusze inwestycyjne nie mogą inwestować w nieruchomości, inwestują tylko w aktywa publiczne czyli papiery notowane na giełdzie, obligacje notowane na giełdzie.Fundusze nie inwestują więc w nieruchomości i to jest duża wada tego typu rozwiązania, ponieważ te inwestycje funduszy otwartych są mocno spekulacyjne w mojej ocenie.

FIZAN-y dają możliwość inwestowania w nieruchomości, ale ta formuła jest teraz w Polsce w zapaści. Po ostatnich 2 –  3 latach, gdzie mieliśmy szereg problemów na rynku inwestycyjnym, z funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi ‒ ten obszar jest dzisiaj wyraźnie w defensywie.Myślę, że KNF jednak powinien dać szansę FIZAN-om. Być może potrzebne są zmiany przepisów w tym obszarze. Natomiast uważam, że ta formuła może się dobrze sprawdzić, szczególnie w sytuacji, gdy cały czas nie możemy się doczekać ustawy o REIT-ach, która od wielu lat jest w zamierzeniach. A  taka ustawa tworzyłaby doskonałą platformę do rozpoczęcia inwestowania i oszczędzania poprzez nieruchomości.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: